Nieuws

Leeslijst voor de zomervakantie

16 juli 2021 Versnellingsplan

De zomervakantie is aangebroken. Tijd om te vertragen. Lees voor inspiratie de artikelen in de leeslijst van het Versnellingsplan.

Lees meer
Oproep

Nieuwe leden gezocht: bijdragen aan online onderwijs in praktijkvaardigheden?

14 juli 2021 Werkgroep Online onderwijs in praktijkvaardigheden

Wil je bijdragen aan Online onderwijs in praktijkaardigheden? We zoeken nieuwe leden voor de werkgroep. Lees hier meer.

Lees meer
Nieuws

Learning community zone Human capital: uit de startblokken

13 juli 2021 Versterken van digitale human capital

De zone Versterken van digitale human capital is van start met de learning community Leeromgevingen op het snijvlak van onderwijs en organisaties. Lees er hier ...

Lees meer
Artikel

Onderbouw je onderwijsinnovaties

12 juli 2021 Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Suzanne Unck onderzoekt (de rol van) evidence-informed werken. Benieuwd naar wat het je oplevert en welke tips Suzanne heeft? Lees het in het artikel.

Lees meer
Artikel

Hergebruik van leermaterialen

6 juli 2021 Naar digitale (open) leermaterialen

Wat is de status van het project omtrent de innovatie en implementatie van digitale (open) leermaterialen? Je leest het hier.

Lees meer
Het Versnellingsplan

In samenwerking onderwijsinnovatie met ICT versnellen

39 universiteiten en hogescholen werken samen aan kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs in Nederland. Het Versnellingsplan is een samenwerking van de Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF.

Lees verder

Speerpunten

  • Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
  • Flexibilisering van het onderwijs
  • Slimmer en beter leren met technologie
6 Samenwerkende organisaties
39 Hoger onderwijsinstellingen
129 Mensen
Het versnellingsplan

Acht zones

Faciliteren en professionaliseren van docenten

Het continu verbeteren van onderwijs vanzelfsprekend maken

De docent is het startpunt van onderwijsinnovatie. Het optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van de belangrijkste groep die de kwaliteit van het onderwijs bepaalt.

Docentprofessionalisering
Versterken van digitale human capital

Sneller inspelen op de digitale transformatie

Geen vakgebied of beroep ontkomt aan de impact van digitalisering. Het ontwikkelen van digitale vaardigheden in het hoger onderwijs is van vitaal belang. Zo worden studenten opgeleid tot gewilde professionals en kunnen professionals zich blijven ontwikkelen.

Human capital
Flexibilisering van het onderwijs

Een flexibeler systeem voor studenten

Flexibilisering van het hoger onderwijs kent veel facetten; onderwijscatalogus, modularisering, micro-credentialing, leeruitkomsten, online afstandsonderwijs, micromasters. Er is een enorme diversiteit aan ingrediënten waarmee het hoger onderwijs verregaand geflexibiliseerd kan worden.

Flexibilisering
Naar digitale (open) leermaterialen

De optimale mix van leermaterialen bepalen en gebruiken

Leermaterialen zoeken zou zo eenvoudig moeten zijn als zoeken naar een video op YouTube. Óf je vindt wat je zoekt, óf het bestaat niet en je moet het anders oplossen.

Digitale (open) leermaterialen
Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Een taal om over studiedata te praten

Wat zijn de randvoorwaarden die het benutten van studiedata een succes maken? Wat is er nodig op het niveau van de instelling, en wat is er nodig op nationaal niveau?

Studiedata
Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Kennisuitwisseling makkelijker maken

We werken om beter zicht te krijgen op hoe de kennisinfrastructuur zowel binnen een instelling als op landelijk niveau, zó georganiseerd kan worden dat kennis de onderwijsontwerppraktijk op een passende en tijdige manier bereikt.

Evidence-informed
Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

Nederland leidend op het gebied van onderwijstechnologie

De ontwikkelingen in de EdTech sector kunnen een goede bijdrage leveren aan het versnellen van onderwijsinnovatie. We willen van Nederland een vruchtbare broedplaats maken voor (startende) EdTech-bedrijven.

EdTech
Gezamenlijk koersen op versnelling

Draagvlak creëren voor onderwijsinnovatie

De initiatieven van het versnellingsplan dragen bij aan de transitie van het Nederlands hoger onderwijs naar een hoger onderwijs dat de kansen van de digitalisering benut. Deze transitie vraagt een dialoog van bestuurders, ministerie van OCW, NVAO, NWO, KNAW, NRO en andere stakeholders in het hoger onderwijs.

Koersen
Versnellingsplan

Leider in technologische onderwijsinnovatie

Het Versnellingsplan zet in op het samenbrengen van initiatieven, kennis en ervaringen, en snel en concreet aan de slag gaan met thema’s waar synergie mogelijk is en kansen liggen voor het hoger onderwijs.

Over het Versnellingsplan
Werkgroep Toetsen op afstand

Goede toetsing op afstand in het hoger onderwijs

Plaats- en tijdonafhankelijk toetsen staat vanwege de coronacrisis hoog op de agenda. De werkgroep Digitaal toetsen op afstand bundelt kennis rond dit onderwerp en ontwikkelt een visie op dit thema voor de lange termijn.

Toetsen op afstand
Werkgroep Online onderwijs in praktijkvaardigheden

Vormgeven van digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden

Waar liggen kansen voor het hoger onderwijs om gezamenlijk te innoveren en online onderwijs in praktijkvaardigheden te versnellen?

Praktijkvaardighedenonderwijs
Nieuws

Nu beschikbaar: Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata – versie 0.8

Heb je vragen over privacy en ethiek met studiedata? Meld je aan en ontvang de conceptversie van het referentiekader van de zone Studiedata.
Lees meer

Leeslijst voor de zomervakantie

16 juli 2021 Versnellingsplan Redactie

De zomervakantie is aangebroken. Tijd om te vertragen. Lees voor inspiratie de artikelen in de leeslijst van het Versnellingsplan.

Lees meer over

Nieuwe leden gezocht: bijdragen aan online onderwijs in praktijkvaardigheden?

14 juli 2021 Werkgroep Online onderwijs in praktijkvaardigheden Sjieuwke Dankert

Wil je bijdragen aan Online onderwijs in praktijkaardigheden? We zoeken nieuwe leden voor de werkgroep. Lees hier meer.

Lees meer over

Learning community zone Human capital: uit de startblokken

13 juli 2021 Versterken van digitale human capital

De zone Versterken van digitale human capital is van start met de learning community Leeromgevingen op het snijvlak van onderwijs en organisaties. Lees er hier ...

Lees meer over

Onderbouw je onderwijsinnovaties

12 juli 2021 Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Suzanne Unck onderzoekt (de rol van) evidence-informed werken. Benieuwd naar wat het je oplevert en welke tips Suzanne heeft? Lees het in het artikel.

Lees meer over

Nu beschikbaar: Referentiekader privacy en ethiek voor studiedata – versie 0.8

8 juli 2021 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Heb je vragen over privacy en ethiek met studiedata? Meld je aan en ontvang de conceptversie van het referentiekader van de zone Studiedata.

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Infographic Digitaal aanleren van praktijkvaardigheden

Werkgroep Online onderwijs in praktijkvaardigheden

Wat komt er kijken bij het (deels) digitaal aanleren van praktijkvaardigheden en welke goede voorbeelden ...

Lees meer over

Tool Kies wijzer je digitaal leermateriaal!

Naar digitale (open) leermaterialen Redactie

Welke type leermateriaal sluit het beste bij aan bij een bepaald leerdoel? Dat vind je ...

Lees meer over

Magazine praktijkverhalen studiedata editie 3

Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Download het magazine van de zone Studiedata en laat je inspireren met praktijkverhalen van diverse ...

Lees meer over

Roadmap Op weg met digitalisering

Versterken van digitale human capital

Wil je meer weten over hoe de digitalisering binnen het (hoger)onderwijs nauw samenhangt met ...

Lees meer over
Video

Wat is Versnelling?

Wat is versnelling? Wat is innovatie? Leden van het Versnellingsplan geven op deze en andere vragen antwoord.

Wat is Versnelling?