Oproep

Oproep: meld je aan voor het Studentenpanel

29 oktober 2020 Versnellingsplan

Heb jij ideeën over hoe het hoger onderwijs verbeterd kan worden? Heb jij een mening over het gebruik van bijvoorbeeld studiedata, de inzet van ...

Lees meer
Nieuws

Top 3 artikelen najaar 2020

28 oktober 2020 Versnellingsplan

Heb je niet al onze artikelen kunnen lezen? Voor het gemak hebben we een top 3 van artikelen die sinds 1 september zijn gepubliceerd voor je samengesteld.

Lees meer
Nieuws

Integrale Bewegingssensor: nu beschikbaar

27 oktober 2020 Faciliteren en professionaliseren van docenten

De integrale Bewegingssensor is een handreiking voor het in beweging brengen van onderwijsinnovatie met ICT. Deze handreiking is ontwikkeld vanuit de zone Faciliteren en professionaliseren ...

Lees meer
Interview

Altijd kritisch blijven nadenken over de inzet van ICT

21 oktober 2020 Faciliteren en professionaliseren van docenten

De koudwatervrees voor online onderwijs is sinds de coronacrisis voorgoed voorbij. Inmiddels is het accent verschoven naar hybride onderwijs, nu een deel van de studenten ...

Lees meer
Blog

In hoeverre benut jouw instelling studiedata? Doe de quickscan!

19 oktober 2020 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Jouw onderwijsinstelling beschikt over studiedata, maar in hoeverre benutten jullie die? Met de quickscan van de Zone Studiedata krijg je een overzicht van de volwassenheid ...

Lees meer
Het Versnellingsplan

We leggen samen een fundament waarop we sneller kunnen innoveren

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT werkt aan de kansen die digitalisering het hoger onderwijs in Nederland biedt. De missie van het Versnellingsplan is om binnen de eigen instelling én in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering in het hoger onderwijs in Nederland. Het Versnellingsplan is een samenwerking van de Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF.

Lees verder.

Speerpunten

  • Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
  • Flexibilisering van het onderwijs
  • Slimmer en beter leren met technologie
6 Samenwerkende organisaties
39 Hoger onderwijsinstellingen
129 Mensen
Het versnellingsplan

Acht zones

Faciliteren en professionaliseren van docenten

Het continu verbeteren van onderwijs vanzelfsprekend maken

De docent is het startpunt van onderwijsinnovatie. Het optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van de belangrijkste groep die de kwaliteit van het onderwijs bepaalt.

Docentprofessionalisering
Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren

Sneller inspelen op de digitale transformatie

Geen vakgebied of beroep ontkomt aan de impact van digitalisering. Samenwerking tussen arbeidsmarkt, onderwijs en onderzoeksgroepen van universiteiten en hogescholen is van vitaal belang voor een toekomstbestendige aansluiting op de arbeidsmarkt van hoogopgeleide professionals.

Aansluiting arbeidsmarkt
Flexibilisering van het onderwijs

Een flexibeler systeem voor studenten

Flexibilisering van het hoger onderwijs kent veel facetten; onderwijscatalogus, modularisering, micro-credentialing, leeruitkomsten, online afstandsonderwijs, micromasters. Er is een enorme diversiteit aan ingrediënten waarmee het hoger onderwijs verregaand geflexibiliseerd kan worden.

Flexibilisering
Naar digitale (open) leermaterialen

De optimale mix van leermaterialen bepalen en gebruiken

Leermaterialen zoeken zou zo eenvoudig moeten zijn als zoeken naar een video op YouTube. Óf je vindt wat je zoekt, óf het bestaat niet en je moet het anders oplossen.

Digitale (open) leermaterialen
Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Een taal om over studiedata te praten

Wat zijn de randvoorwaarden die het benutten van studiedata een succes maken? Wat is er nodig op het niveau van de instelling, en wat is er nodig op nationaal niveau?

Studiedata
Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Kennisuitwisseling makkelijker maken

We werken om beter zicht te krijgen op hoe de kennisinfrastructuur zowel binnen een instelling als op landelijk niveau, zó georganiseerd kan worden dat kennis de onderwijsontwerppraktijk op een passende en tijdige manier bereikt.

Evidence-informed
Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

Nederland leidend op het gebied van onderwijstechnologie

De ontwikkelingen in de EdTech sector kunnen een goede bijdrage leveren aan het versnellen van onderwijsinnovatie. We willen van Nederland een vruchtbare broedplaats maken voor (startende) EdTech-bedrijven.

EdTech
Gezamenlijk koersen op versnelling

Draagvlak creëren voor onderwijsinnovatie

De initiatieven van het versnellingsplan dragen bij aan de transitie van het Nederlands hoger onderwijs naar een hoger onderwijs dat de kansen van de digitalisering benut. Deze transitie vraagt een dialoog van bestuurders, ministerie van OCW, NVAO, NWO, KNAW, NRO en andere stakeholders in het hoger onderwijs.

Koersen
Versnellingsplan

Leider in technologische onderwijsinnovatie

Het Versnellingsplan zet in op het samenbrengen van initiatieven, kennis en ervaringen, en snel en concreet aan de slag gaan met thema’s waar synergie mogelijk is en kansen liggen voor het hoger onderwijs.

Over het Versnellingsplan
Oproep

Gezocht: evidence-informed innovaties met ICT in het onderwijs

Good practices kunnen een belangrijke rol spelen bij het onderbouwd inzetten en (door)ontwikkelen van onderwijsinnovaties. Niet alleen als het gaat over onderwijstoepassingen zoals blended ...
Lees meer

Redactie

Oproep: meld je aan voor het Studentenpanel

29 oktober 2020 Versnellingsplan Redactie

Heb jij ideeën over hoe het hoger onderwijs verbeterd kan worden? Heb jij een mening over het gebruik van bijvoorbeeld studiedata, de inzet van ...

Lees meer over

Top 3 artikelen najaar 2020

28 oktober 2020 Versnellingsplan Redactie

Heb je niet al onze artikelen kunnen lezen? Voor het gemak hebben we een top 3 van artikelen die sinds 1 september zijn gepubliceerd voor je samengesteld.

Lees meer over

Integrale Bewegingssensor: nu beschikbaar

27 oktober 2020 Faciliteren en professionaliseren van docenten Redactie

De integrale Bewegingssensor is een handreiking voor het in beweging brengen van onderwijsinnovatie met ICT. Deze handreiking is ontwikkeld vanuit de zone Faciliteren en professionaliseren ...

Lees meer over

Altijd kritisch blijven nadenken over de inzet van ICT

21 oktober 2020 Faciliteren en professionaliseren van docenten Redactie

De koudwatervrees voor online onderwijs is sinds de coronacrisis voorgoed voorbij. Inmiddels is het accent verschoven naar hybride onderwijs, nu een deel van de studenten ...

Lees meer over

In hoeverre benut jouw instelling studiedata? Doe de quickscan!

19 oktober 2020 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten Iris Bijman

Jouw onderwijsinstelling beschikt over studiedata, maar in hoeverre benutten jullie die? Met de quickscan van de Zone Studiedata krijg je een overzicht van de volwassenheid ...

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

De integrale Bewegingssensor

Faciliteren en professionaliseren van docenten Redactie

Het pakket van de integrale Bewegingssensor, een instrument dat helpt om het denken en handelen ...

Lees meer over

Leermaterialen kiezen

Naar digitale (open) leermaterialen Redactie

Door de zone Naar digitale (open) leermaterialen worden meerdere verkennende onderzoeken uitgevoerd. Voorliggend onderzoek is ...

Lees meer over

Aandacht voor de docent: position paper docentprofessionalisering

Faciliteren en professionaliseren van docenten Redactie

Aanvoerders Kim Schildkamp (Universiteit Twente) en Ronald Spruit (Avans Hogeschool) van de zone Faciliteren en ...

Lees meer over

Bevindingenrapport EdTech in het hoger onderwijs

Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech Redactie

Ontwikkelingen in educatieve technologie (EdTech) zijn in de laatste decennia belangrijke versnellers geweest van innovatie ...

Lees meer over
Video

Wat is Versnelling?

Wat is versnelling? Wat is innovatie? Leden van het Versnellingsplan geven op deze en andere vragen antwoord.

Wat is Versnelling?