Nieuws

Voorbeeld van een beschrijving van een Good Practice

26 november 2020 Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

De template voor Good Practices van de zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT helpt je bij de beschrijving van goede voorbeelden. We hebben een voorbeeld voor ...

Lees meer
Blog

OEGlobal 2020: presentatie zone Digitale leermaterialen

24 november 2020 Naar digitale (open) leermaterialen

Van 16 t/m 20 november 2020 vond de OEGlobal (Open Education Global) plaats. Dit is een conferentie waarin geïnteresseerden, uit alle onderwijssectoren en vanuit alle hoeken ...

Lees meer
Blog

Top 5 publicaties herfst 2020

23 november 2020 Versnellingsplan

Ben je op zoek naar een publicatie van het Versnellingsplan? Raadpleeg de publicatiepagina! Kies de zone van je interesse en download een publicatie. Of kijk ...

Lees meer
Nieuws

Geef onderzoekers een datamenu

18 november 2020 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Je kunt studiedata voor verschillende doeleinden benutten. Je gebruikt studiedata bijvoorbeeld voor de onderbouwing van onderwijsbeleid. Of voor de verhoging van de effectiviteit van onderwijs. ...

Lees meer
Oproep

Oproep: meld je aan voor het Studentenpanel

17 november 2020 Versnellingsplan

Heb jij ideeën over hoe het hoger onderwijs verbeterd kan worden? Heb jij een mening over het gebruik van bijvoorbeeld studiedata, de inzet van ...

Lees meer
Het Versnellingsplan

We leggen samen een fundament waarop we sneller kunnen innoveren

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT werkt aan de kansen die digitalisering het hoger onderwijs in Nederland biedt. De missie van het Versnellingsplan is om binnen de eigen instelling én in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering in het hoger onderwijs in Nederland. Het Versnellingsplan is een samenwerking van de Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF.

Lees verder.

Speerpunten

  • Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
  • Flexibilisering van het onderwijs
  • Slimmer en beter leren met technologie
6 Samenwerkende organisaties
39 Hoger onderwijsinstellingen
129 Mensen
Het versnellingsplan

Acht zones

Faciliteren en professionaliseren van docenten

Het continu verbeteren van onderwijs vanzelfsprekend maken

De docent is het startpunt van onderwijsinnovatie. Het optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van de belangrijkste groep die de kwaliteit van het onderwijs bepaalt.

Docentprofessionalisering
Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren

Sneller inspelen op de digitale transformatie

Geen vakgebied of beroep ontkomt aan de impact van digitalisering. Samenwerking tussen arbeidsmarkt, onderwijs en onderzoeksgroepen van universiteiten en hogescholen is van vitaal belang voor een toekomstbestendige aansluiting op de arbeidsmarkt van hoogopgeleide professionals.

Aansluiting arbeidsmarkt
Flexibilisering van het onderwijs

Een flexibeler systeem voor studenten

Flexibilisering van het hoger onderwijs kent veel facetten; onderwijscatalogus, modularisering, micro-credentialing, leeruitkomsten, online afstandsonderwijs, micromasters. Er is een enorme diversiteit aan ingrediënten waarmee het hoger onderwijs verregaand geflexibiliseerd kan worden.

Flexibilisering
Naar digitale (open) leermaterialen

De optimale mix van leermaterialen bepalen en gebruiken

Leermaterialen zoeken zou zo eenvoudig moeten zijn als zoeken naar een video op YouTube. Óf je vindt wat je zoekt, óf het bestaat niet en je moet het anders oplossen.

Digitale (open) leermaterialen
Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Een taal om over studiedata te praten

Wat zijn de randvoorwaarden die het benutten van studiedata een succes maken? Wat is er nodig op het niveau van de instelling, en wat is er nodig op nationaal niveau?

Studiedata
Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Kennisuitwisseling makkelijker maken

We werken om beter zicht te krijgen op hoe de kennisinfrastructuur zowel binnen een instelling als op landelijk niveau, zó georganiseerd kan worden dat kennis de onderwijsontwerppraktijk op een passende en tijdige manier bereikt.

Evidence-informed
Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

Nederland leidend op het gebied van onderwijstechnologie

De ontwikkelingen in de EdTech sector kunnen een goede bijdrage leveren aan het versnellen van onderwijsinnovatie. We willen van Nederland een vruchtbare broedplaats maken voor (startende) EdTech-bedrijven.

EdTech
Gezamenlijk koersen op versnelling

Draagvlak creëren voor onderwijsinnovatie

De initiatieven van het versnellingsplan dragen bij aan de transitie van het Nederlands hoger onderwijs naar een hoger onderwijs dat de kansen van de digitalisering benut. Deze transitie vraagt een dialoog van bestuurders, ministerie van OCW, NVAO, NWO, KNAW, NRO en andere stakeholders in het hoger onderwijs.

Koersen
Versnellingsplan

Leider in technologische onderwijsinnovatie

Het Versnellingsplan zet in op het samenbrengen van initiatieven, kennis en ervaringen, en snel en concreet aan de slag gaan met thema’s waar synergie mogelijk is en kansen liggen voor het hoger onderwijs.

Over het Versnellingsplan

Vacature: Junior communicatieadviseur

Heb jij ervaring met communicatie, schrijf je graag en wil je bijdragen aan nog beter hoger onderwijs in Nederland? Dan ben jij de junior ...
Lees meer

Voorbeeld van een beschrijving van een Good Practice

26 november 2020 Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT Redactie

De template voor Good Practices van de zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT helpt je bij de beschrijving van goede voorbeelden. We hebben een voorbeeld voor ...

Lees meer over

OEGlobal 2020: presentatie zone Digitale leermaterialen

24 november 2020 Naar digitale (open) leermaterialen Leontien van Rossum

Van 16 t/m 20 november 2020 vond de OEGlobal (Open Education Global) plaats. Dit is een conferentie waarin geïnteresseerden, uit alle onderwijssectoren en vanuit alle hoeken ...

Lees meer over

Top 5 publicaties herfst 2020

23 november 2020 Versnellingsplan Redactie

Ben je op zoek naar een publicatie van het Versnellingsplan? Raadpleeg de publicatiepagina! Kies de zone van je interesse en download een publicatie. Of kijk ...

Lees meer over

Geef onderzoekers een datamenu

18 november 2020 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten Redactie

Je kunt studiedata voor verschillende doeleinden benutten. Je gebruikt studiedata bijvoorbeeld voor de onderbouwing van onderwijsbeleid. Of voor de verhoging van de effectiviteit van onderwijs. ...

Lees meer over

Oproep: meld je aan voor het Studentenpanel

17 november 2020 Versnellingsplan Redactie

Heb jij ideeën over hoe het hoger onderwijs verbeterd kan worden? Heb jij een mening over het gebruik van bijvoorbeeld studiedata, de inzet van ...

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Placemat Formatief toetsen

Faciliteren en professionaliseren van docenten Redactie

Bereid je eigen formatieve toetsing. Hoe? Download hier de placemat Formatief toetsen van de zone ...

Lees meer over

Folder zone Leermaterialen

Naar digitale (open) leermaterialen

De zone Naar digitale (open) leermaterialen zet in op het optimaal benutten van de mogelijkheden ...

Lees meer over

Handleiding ondersteuning onderzoekers

Veilig en betrouwbaar studiedata benutten Redactie

Elke onderwijsinstelling heeft bepaalde vormen van studiedata beschikbaar. De zone Veilig en betrouwbaar benutten van ...

Lees meer over

Vakcommunities over een landelijk platform digitale open leermaterialen

Naar digitale (open) leermaterialen Redactie

Eén van de speerpunten van de zone Naar digitale (open) leermaterialen is de realisatie ...

Lees meer over
Video

Wat is Versnelling?

Wat is versnelling? Wat is innovatie? Leden van het Versnellingsplan geven op deze en andere vragen antwoord.

Wat is Versnelling?