Nieuws

Het Statistisch Handboek Studiedata is live!!!

17 februari 2020 Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata

Op vrijdag 14 februari werd het Statische Handboek Studiedata gelanceerd. De lancering vond plaats bij SURF in Utrecht en werd bezocht door ongeveer 30 geïnteresseerden.

Lees meer
Cursiefje

Mångata

13 februari 2020 Versnellingsplan

Mijn liefde voor Scandinavië is groot. Ik hou van de talen, de prachtige landschappen, de rust, de duistere series, de bescheidenheid van de mensen, het ...

Lees meer
Profiel

De mensen van het Versnellingsplan: Jasmijn Jacobs-Wijn

11 februari 2020 Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

Elke week stellen we een ander Versnellingsplanlid aan je voor. Deze week: Jasmijn Jacobs-Wijn, projectmanager Digitale leeromgeving bij SURF en verbinder van de zone EdTech.

Lees meer
Blog

Wij zijn de olie

10 februari 2020 Faciliteren en professionaliseren van docenten

Het hoger onderwijs kan nog wel wat kruipolie of een ander smeermiddel gebruiken om in beweging te komen op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. ...

Lees meer
Nieuws

Minister brengt bezoek aan Versnellingszones

6 februari 2020 Versnellingsplan

Maandag 3 februari bracht Minister Van Engelshoven een bezoek aan de zones Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren en Faciliteren en professionaliseren van docenten van het Versnellingsplan. ...

Lees meer
Het Versnellingsplan

We leggen samen een fundament waarop we sneller kunnen innoveren

Met het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT wordt gewerkt aan de kansen die digitalisering het hoger onderwijs in Nederland biedt. De missie van het Versnellingsplan is om binnen de eigen instelling én in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen, ruimte te creëren om substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering in het hoger onderwijs in Nederland. Het Versnellingsplan is een samenwerking van de Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF.

Lees verder.

Speerpunten

  • Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
  • Flexibilisering van het onderwijs
  • Slimmer en beter leren met technologie
6 Samenwerkende organisaties
39 Hoger onderwijsinstellingen
129 Mensen
Het versnellingsplan

Acht zones

Faciliteren en professionaliseren van docenten

Het continu verbeteren van onderwijs vanzelfsprekend maken

De docent is het startpunt van onderwijsinnovatie. Het optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van de belangrijkste groep die de kwaliteit van het onderwijs bepaalt.

Docentprofessionalisering
Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren

Sneller inspelen op de digitale transformatie

Geen vakgebied of beroep ontkomt aan de impact van digitalisering. Samenwerking tussen arbeidsmarkt, onderwijs en onderzoeksgroepen van universiteiten en hogescholen is van vitaal belang voor een toekomstbestendige aansluiting op de arbeidsmarkt van hoogopgeleide professionals.

Aansluiting arbeidsmarkt
Flexibilisering van het onderwijs

Een flexibeler systeem voor studenten

Flexibilisering van het hoger onderwijs kent veel facetten; onderwijscatalogus, modularisering, micro-credentialing, leeruitkomsten, online afstandsonderwijs, micromasters. Er is een enorme diversiteit aan ingrediënten waarmee het hoger onderwijs verregaand geflexibiliseerd kan worden.

Flexibilisering
Naar digitale (open) leermaterialen

De optimale mix van leermaterialen bepalen en gebruiken

Leermaterialen zoeken zou zo eenvoudig moeten zijn als zoeken naar een video op YouTube. Óf je vindt wat je zoekt, óf het bestaat niet en je moet het anders oplossen.

Digitale (open) leermaterialen
Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata

Een taal om over studiedata te praten

Wat zijn de randvoorwaarden die het benutten van studiedata een succes maken? Wat is er nodig op het niveau van de instelling, en wat is er nodig op nationaal niveau?

Studiedata
Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Kennisuitwisseling makkelijker maken

We werken om beter zicht te krijgen op hoe de kennisinfrastructuur zowel binnen een instelling als op landelijk niveau, zó georganiseerd kan worden dat kennis de onderwijsontwerppraktijk op een passende en tijdige manier bereikt.

Evidence-informed
Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

Nederland leidend op het gebied van onderwijstechnologie

De ontwikkelingen in de EdTech sector kunnen een goede bijdrage leveren aan het versnellen van onderwijsinnovatie. We willen van Nederland een vruchtbare broedplaats maken voor (startende) EdTech-bedrijven.

EdTech
Gezamenlijk koersen op versnelling

Draagvlak creëren voor onderwijsinnovatie

De initiatieven van het versnellingsplan dragen bij aan de transitie van het Nederlands hoger onderwijs naar een hoger onderwijs dat de kansen van de digitalisering benut. Deze transitie vraagt een dialoog van bestuurders, ministerie van OCW, NVAO, NWO, KNAW, NRO en andere stakeholders in het hoger onderwijs.

Koersen
Versnellingsplan

Leider in technologische onderwijsinnovatie

Het Versnellingsplan zet in op het samenbrengen van initiatieven, kennis en ervaringen, en snel en concreet aan de slag gaan met thema’s waar synergie mogelijk is en kansen liggen voor het hoger onderwijs.

Over het Versnellingsplan
Nieuws

Het Statistisch Handboek Studiedata is live!!!

Op vrijdag 14 februari werd het Statische Handboek Studiedata gelanceerd. De lancering vond plaats bij SURF in Utrecht en werd bezocht door ongeveer 30 geïnteresseerden.
Lees meer

Redactie

Het Statistisch Handboek Studiedata is live!!!

17 februari 2020 Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata Redactie

Op vrijdag 14 februari werd het Statische Handboek Studiedata gelanceerd. De lancering vond plaats bij SURF in Utrecht en werd bezocht door ongeveer 30 geïnteresseerden.

Lees meer over

Mångata

13 februari 2020 Versnellingsplan Redactie

Mijn liefde voor Scandinavië is groot. Ik hou van de talen, de prachtige landschappen, de rust, de duistere series, de bescheidenheid van de mensen, het ...

Lees meer over

De mensen van het Versnellingsplan: Jasmijn Jacobs-Wijn

11 februari 2020 Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech Redactie

Elke week stellen we een ander Versnellingsplanlid aan je voor. Deze week: Jasmijn Jacobs-Wijn, projectmanager Digitale leeromgeving bij SURF en verbinder van de zone EdTech.

Lees meer over

Wij zijn de olie

10 februari 2020 Faciliteren en professionaliseren van docenten Ronald Spruit

Het hoger onderwijs kan nog wel wat kruipolie of een ander smeermiddel gebruiken om in beweging te komen op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. ...

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Handout Rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie Studiedata

Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata

Ulrike Wild (aanvoerder zone Flexibilisering), Theo Bakker (aanvoerder zone Studiedata), Rens van der Vorst (lid zone EdTech) en Roos van Leeuwen (lid Stuurgroep) van het ...

Lees meer over

Flyer zone Flexible Education English

Flexibilisering van het onderwijs

Over the next four years, the Flexibilisation Team will be working on the meaning and impact of making education more flexible. They will explore possibilities, ...

Lees meer over

Modellen studiedata

Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata

Binnen de zone Studiedata gebruiken we een aantal modellen om het veilig en betrouwbaar benutten van studiedata te duiden.

Lees meer over

Bouwstenen effectieve docentprofessionalisering

Faciliteren en professionaliseren van docenten

Hoe richt je de professionalisering van docenten op het gebied van ICT in het onderwijs binnen je instelling zo effectief mogelijk in? De zone Faciliteren ...

Lees meer over