Oproep

Inventarisatie onderzoeken studentbehoeftes flexibel studeren

11 mei 2021 Flexibilisering van het onderwijs

Ken je een onderzoek over de studentbehoeftes rondom flexibel studeren? Laat het weten aan de zone Flexibilisering en vul het formulier in.

Lees meer
Nieuws

Meivakantie leeslijst

30 april 2021 Versnellingsplan

Kennis opdoen in de meivakantie? Bekijk eens de lees- en kijktips van het Versnellingsplan. Van artikelen tot aan interviews.

Lees meer
Nieuws

Zone Aansluiting arbeidsmarkt wordt zone Human capital

29 april 2021 Versterken van digitale human capital

De zone Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren heeft een nieuwe naam: Versterken van digitale human capital. Hiermee wil de zone het doel beter benadrukken.

Lees meer
Blog

Video als digitaal leermateriaal: 'Copy it right!'

23 april 2021 Naar digitale (open) leermaterialen

Lees meer
Interview

Dubbelinterview: in gesprek met aanvoerders Bram Enning en Nico Boot

20 april 2021 Versnellingsplan

Nieuwe aanvoerders Bram Enning en Nico Boot gaan met elkaar in gesprek over hun ambities, uitdagingen en kansen binnen het Versnellingsplan.

Lees meer
Het Versnellingsplan

In samenwerking onderwijsinnovatie met ICT versnellen

39 universiteiten en hogescholen werken samen aan kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs in Nederland. Het Versnellingsplan is een samenwerking van de Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF.

Lees verder

Speerpunten

  • Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
  • Flexibilisering van het onderwijs
  • Slimmer en beter leren met technologie
6 Samenwerkende organisaties
39 Hoger onderwijsinstellingen
129 Mensen
Het versnellingsplan

Acht zones

Faciliteren en professionaliseren van docenten

Het continu verbeteren van onderwijs vanzelfsprekend maken

De docent is het startpunt van onderwijsinnovatie. Het optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van de belangrijkste groep die de kwaliteit van het onderwijs bepaalt.

Docentprofessionalisering
Versterken van digitale human capital

Sneller inspelen op de digitale transformatie

Geen vakgebied of beroep ontkomt aan de impact van digitalisering. Het ontwikkelen van digitale vaardigheden in het hoger onderwijs is van vitaal belang. Zo worden studenten opgeleid tot gewilde professionals en kunnen professionals zich blijven ontwikkelen.

Human capital
Flexibilisering van het onderwijs

Een flexibeler systeem voor studenten

Flexibilisering van het hoger onderwijs kent veel facetten; onderwijscatalogus, modularisering, micro-credentialing, leeruitkomsten, online afstandsonderwijs, micromasters. Er is een enorme diversiteit aan ingrediënten waarmee het hoger onderwijs verregaand geflexibiliseerd kan worden.

Flexibilisering
Naar digitale (open) leermaterialen

De optimale mix van leermaterialen bepalen en gebruiken

Leermaterialen zoeken zou zo eenvoudig moeten zijn als zoeken naar een video op YouTube. Óf je vindt wat je zoekt, óf het bestaat niet en je moet het anders oplossen.

Digitale (open) leermaterialen
Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Een taal om over studiedata te praten

Wat zijn de randvoorwaarden die het benutten van studiedata een succes maken? Wat is er nodig op het niveau van de instelling, en wat is er nodig op nationaal niveau?

Studiedata
Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Kennisuitwisseling makkelijker maken

We werken om beter zicht te krijgen op hoe de kennisinfrastructuur zowel binnen een instelling als op landelijk niveau, zó georganiseerd kan worden dat kennis de onderwijsontwerppraktijk op een passende en tijdige manier bereikt.

Evidence-informed
Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

Nederland leidend op het gebied van onderwijstechnologie

De ontwikkelingen in de EdTech sector kunnen een goede bijdrage leveren aan het versnellen van onderwijsinnovatie. We willen van Nederland een vruchtbare broedplaats maken voor (startende) EdTech-bedrijven.

EdTech
Gezamenlijk koersen op versnelling

Draagvlak creëren voor onderwijsinnovatie

De initiatieven van het versnellingsplan dragen bij aan de transitie van het Nederlands hoger onderwijs naar een hoger onderwijs dat de kansen van de digitalisering benut. Deze transitie vraagt een dialoog van bestuurders, ministerie van OCW, NVAO, NWO, KNAW, NRO en andere stakeholders in het hoger onderwijs.

Koersen
Versnellingsplan

Leider in technologische onderwijsinnovatie

Het Versnellingsplan zet in op het samenbrengen van initiatieven, kennis en ervaringen, en snel en concreet aan de slag gaan met thema’s waar synergie mogelijk is en kansen liggen voor het hoger onderwijs.

Over het Versnellingsplan
Werkgroep Toetsen op afstand

Goede toetsing op afstand in het hoger onderwijs

Plaats- en tijdonafhankelijk toetsen staat vanwege de coronacrisis hoog op de agenda. De werkgroep Digitaal toetsen op afstand bundelt kennis rond dit onderwerp en ontwikkelt een visie op dit thema voor de lange termijn.

Toetsen op afstand
Werkgroep Online onderwijs in praktijkvaardigheden

Vormgeven van digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden

Waar liggen kansen voor het hoger onderwijs om gezamenlijk te innoveren en online onderwijs in praktijkvaardigheden te versnellen?

Praktijkvaardighedenonderwijs

Hackathon AI in het hoger onderwijs

Ben je geïnteresseerd in Artificiële Intelligentie en het hoger onderwijs? Op 17 & 18 juni daagt de zone Faciliteren en professionaliseren van docenten je uit ...
Lees meer

Inventarisatie onderzoeken studentbehoeftes flexibel studeren

11 mei 2021 Flexibilisering van het onderwijs

Ken je een onderzoek over de studentbehoeftes rondom flexibel studeren? Laat het weten aan de zone Flexibilisering en vul het formulier in.

Lees meer over

Meivakantie leeslijst

30 april 2021 Versnellingsplan Redactie

Kennis opdoen in de meivakantie? Bekijk eens de lees- en kijktips van het Versnellingsplan. Van artikelen tot aan interviews.

Lees meer over

Zone Aansluiting arbeidsmarkt wordt zone Human capital

29 april 2021 Versterken van digitale human capital Redactie

De zone Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren heeft een nieuwe naam: Versterken van digitale human capital. Hiermee wil de zone het doel beter benadrukken.

Lees meer over

Video als digitaal leermateriaal: 'Copy it right!'

23 april 2021 Naar digitale (open) leermaterialen Leontien van Rossum

Lees meer over

Dubbelinterview: in gesprek met aanvoerders Bram Enning en Nico Boot

20 april 2021 Versnellingsplan Redactie

Nieuwe aanvoerders Bram Enning en Nico Boot gaan met elkaar in gesprek over hun ambities, uitdagingen en kansen binnen het Versnellingsplan.

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Animatie Digitale leermaterialen

Naar digitale (open) leermaterialen

In de animatie van de zone Digitale leermaterialen hoor je alles over wat digitale leermaterialen ...

Lees meer over

Nieuwe editie: praktijkverhalen Studiedata

Veilig en betrouwbaar studiedata benutten Redactie

Download het magazine van de zone Studiedata en laat je inspireren met voorbeelden van diverse ...

Lees meer over

Essay Plaats- en tijdonafhankelijk toetsen

Werkgroep Toetsen op afstand Redactie

Voor het NRO Symposium hoger onderwijs: Nieuwe richtingen na de pandemie? deelde Sharon Klinkenberg, projectleider ...

Lees meer over

Proeftuin (Digitaal) Formatief Toetsen

Faciliteren en professionaliseren van docenten Redactie

De zone Docentprofessionalisering heeft in samenwerking met de Universiteit Twente de proeftuin (Digitaal) Formatief Toetsen ...

Lees meer over
Video

Wat is Versnelling?

Wat is versnelling? Wat is innovatie? Leden van het Versnellingsplan geven op deze en andere vragen antwoord.

Wat is Versnelling?