Profiel

De mensen van het Versnellingsplan: Wilco te Winkel

15 september 2020 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

In deze serie stellen we deelnemers van het Versnellingsplan voor. Deze week: Wilco te Winkel, informatiemanager bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de ...

Lees meer
Interview

"Weer een cursus? Voor professionalisering van docenten zijn er veel meer opties."

9 september 2020 Faciliteren en professionaliseren van docenten

Twee online magazines, een flink uitgebreide helpdesk: het waren de eerste stappen bij de Hogeschool Rotterdam om docenten te faciliteren tijdens de coronacrisis. Wat nu ...

Lees meer
Nieuws

Hulp bij analyse van studiedata

3 september 2020 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Als hulpmiddel bij de analyse van studiedata, is in februari 2020 het online naslagwerk Statistisch Handboek Studiedata gelanceerd. Voor de hoger onderwijsprofessional die werkt met studiedata. ...

Lees meer
Interview

Niet alleen studenten maar ook docenten volgen sessies in een virtueel klaslokaal

2 september 2020 Faciliteren en professionaliseren van docenten

In een indrukwekkend snel tempo vonden universiteiten en hogescholen hun weg in het organiseren van onderwijs op afstand. Maar hoe behoud je de kwaliteit van ...

Lees meer
Profiel

De mensen van het Versnellingsplan: Jet de Ranitz

1 september 2020 Versnellingsplan

Elke week stellen we een ander Versnellingsplanlid aan je voor. Deze week: Jet de Ranitz, CEO van SURF en lid van de stuurgroep van het ...

Lees meer
Het Versnellingsplan

We leggen samen een fundament waarop we sneller kunnen innoveren

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT werkt aan de kansen die digitalisering het hoger onderwijs in Nederland biedt. De missie van het Versnellingsplan is om binnen de eigen instelling én in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering in het hoger onderwijs in Nederland. Het Versnellingsplan is een samenwerking van de Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF.

Lees verder.

Speerpunten

  • Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
  • Flexibilisering van het onderwijs
  • Slimmer en beter leren met technologie
6 Samenwerkende organisaties
39 Hoger onderwijsinstellingen
129 Mensen
Het versnellingsplan

Acht zones

Faciliteren en professionaliseren van docenten

Het continu verbeteren van onderwijs vanzelfsprekend maken

De docent is het startpunt van onderwijsinnovatie. Het optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van de belangrijkste groep die de kwaliteit van het onderwijs bepaalt.

Docentprofessionalisering
Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren

Sneller inspelen op de digitale transformatie

Geen vakgebied of beroep ontkomt aan de impact van digitalisering. Samenwerking tussen arbeidsmarkt, onderwijs en onderzoeksgroepen van universiteiten en hogescholen is van vitaal belang voor een toekomstbestendige aansluiting op de arbeidsmarkt van hoogopgeleide professionals.

Aansluiting arbeidsmarkt
Flexibilisering van het onderwijs

Een flexibeler systeem voor studenten

Flexibilisering van het hoger onderwijs kent veel facetten; onderwijscatalogus, modularisering, micro-credentialing, leeruitkomsten, online afstandsonderwijs, micromasters. Er is een enorme diversiteit aan ingrediënten waarmee het hoger onderwijs verregaand geflexibiliseerd kan worden.

Flexibilisering
Naar digitale (open) leermaterialen

De optimale mix van leermaterialen bepalen en gebruiken

Leermaterialen zoeken zou zo eenvoudig moeten zijn als zoeken naar een video op YouTube. Óf je vindt wat je zoekt, óf het bestaat niet en je moet het anders oplossen.

Digitale (open) leermaterialen
Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Een taal om over studiedata te praten

Wat zijn de randvoorwaarden die het benutten van studiedata een succes maken? Wat is er nodig op het niveau van de instelling, en wat is er nodig op nationaal niveau?

Studiedata
Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Kennisuitwisseling makkelijker maken

We werken om beter zicht te krijgen op hoe de kennisinfrastructuur zowel binnen een instelling als op landelijk niveau, zó georganiseerd kan worden dat kennis de onderwijsontwerppraktijk op een passende en tijdige manier bereikt.

Evidence-informed
Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

Nederland leidend op het gebied van onderwijstechnologie

De ontwikkelingen in de EdTech sector kunnen een goede bijdrage leveren aan het versnellen van onderwijsinnovatie. We willen van Nederland een vruchtbare broedplaats maken voor (startende) EdTech-bedrijven.

EdTech
Gezamenlijk koersen op versnelling

Draagvlak creëren voor onderwijsinnovatie

De initiatieven van het versnellingsplan dragen bij aan de transitie van het Nederlands hoger onderwijs naar een hoger onderwijs dat de kansen van de digitalisering benut. Deze transitie vraagt een dialoog van bestuurders, ministerie van OCW, NVAO, NWO, KNAW, NRO en andere stakeholders in het hoger onderwijs.

Koersen
Versnellingsplan

Leider in technologische onderwijsinnovatie

Het Versnellingsplan zet in op het samenbrengen van initiatieven, kennis en ervaringen, en snel en concreet aan de slag gaan met thema’s waar synergie mogelijk is en kansen liggen voor het hoger onderwijs.

Over het Versnellingsplan

De mensen van het Versnellingsplan: Wilco te Winkel

15 september 2020 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten Redactie

In deze serie stellen we deelnemers van het Versnellingsplan voor. Deze week: Wilco te Winkel, informatiemanager bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en lid van de ...

Lees meer over

"Weer een cursus? Voor professionalisering van docenten zijn er veel meer opties."

9 september 2020 Faciliteren en professionaliseren van docenten Redactie

Twee online magazines, een flink uitgebreide helpdesk: het waren de eerste stappen bij de Hogeschool Rotterdam om docenten te faciliteren tijdens de coronacrisis. Wat nu ...

Lees meer over

Hulp bij analyse van studiedata

3 september 2020 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten Redactie

Als hulpmiddel bij de analyse van studiedata, is in februari 2020 het online naslagwerk Statistisch Handboek Studiedata gelanceerd. Voor de hoger onderwijsprofessional die werkt met studiedata. ...

Lees meer over

Niet alleen studenten maar ook docenten volgen sessies in een virtueel klaslokaal

2 september 2020 Faciliteren en professionaliseren van docenten Redactie

In een indrukwekkend snel tempo vonden universiteiten en hogescholen hun weg in het organiseren van onderwijs op afstand. Maar hoe behoud je de kwaliteit van ...

Lees meer over

De mensen van het Versnellingsplan: Jet de Ranitz

1 september 2020 Versnellingsplan Redactie

Elke week stellen we een ander Versnellingsplanlid aan je voor. Deze week: Jet de Ranitz, CEO van SURF en lid van de stuurgroep van het ...

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Bouwstenen voor professionaliseren in een pandemie

Faciliteren en professionaliseren van docenten Redactie

Lees meer over

Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering

Faciliteren en professionaliseren van docenten Redactie

In de publicatie 'Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering in het hoger onderwijs gericht op onderwijsinnovatie met ...

Lees meer over

Handreiking Digitaal toetsen op afstand

Versnellingsplan Redactie

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT publiceert een handreiking Digitaal toetsen op afstand. De handreiking biedt ...

Lees meer over

Placemat Online Didactiek

Faciliteren en professionaliseren van docenten

Na de placemat Digitale Peerfeedback heeft de zone Docentprofessionalisering nu ook de placemat Online Didactiek ...

Lees meer over
Video

Wat is Versnelling?

Wat is versnelling? Wat is innovatie? Leden van het Versnellingsplan geven op deze en andere vragen antwoord.

Wat is Versnelling?