Interview

Terugblik 2019: De zone Studiedata

8 april 2020 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Het eerste jaar van het Versnellingsplan zit erop. In een reeks interviews blikken we met de aanvoerders van de zones terug op hoe het hun ...

Lees meer
Blog

Als sector studiedata verantwoord benutten

6 april 2020 Gezamenlijk koersen op versnelling

Op 5 februari vond de derde bijeenkomst van de zone Gezamenlijk koersen op versnelling plaats. Het thema studiedata stond centraal. Tijdens de bijeenkomst presenteerden sprekers van ...

Lees meer
Interview

Terugblik 2019: De zone Aansluiting arbeidsmarkt

1 april 2020 Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren

Het eerste jaar van het Versnellingsplan zit erop. In een reeks interviews blikken we met de aanvoerders van de zones terug op hoe het hun ...

Lees meer
Nieuws

Twee weken Vraagbaak Online Onderwijs, de highlights

26 maart 2020 Versnellingsplan

De grote en acute roep om expertise en faciliteiten op het gebied van online onderwijs heeft ertoe geleid dat de Vereniging van Universiteiten (VSNU), Vereniging ...

Lees meer
Interview

Terugblik 2019: De zone Flexibilisering

25 maart 2020 Flexibilisering van het onderwijs

Het eerste jaar van het Versnellingsplan zit erop. In een reeks interviews blikken we met de aanvoerders van de zones terug op hoe het hun ...

Lees meer
Het Versnellingsplan

We leggen samen een fundament waarop we sneller kunnen innoveren

Met het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT wordt gewerkt aan de kansen die digitalisering het hoger onderwijs in Nederland biedt. De missie van het Versnellingsplan is om binnen de eigen instelling én in samenwerking met andere universiteiten en hogescholen, ruimte te creëren om substantiële stappen te zetten op het gebied van digitalisering in het hoger onderwijs in Nederland. Het Versnellingsplan is een samenwerking van de Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF.

Lees verder.

Speerpunten

  • Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
  • Flexibilisering van het onderwijs
  • Slimmer en beter leren met technologie
6 Samenwerkende organisaties
39 Hoger onderwijsinstellingen
129 Mensen
Het versnellingsplan

Acht zones

Faciliteren en professionaliseren van docenten

Het continu verbeteren van onderwijs vanzelfsprekend maken

De docent is het startpunt van onderwijsinnovatie. Het optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van de belangrijkste groep die de kwaliteit van het onderwijs bepaalt.

Docentprofessionalisering
Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren

Sneller inspelen op de digitale transformatie

Geen vakgebied of beroep ontkomt aan de impact van digitalisering. Samenwerking tussen arbeidsmarkt, onderwijs en onderzoeksgroepen van universiteiten en hogescholen is van vitaal belang voor een toekomstbestendige aansluiting op de arbeidsmarkt van hoogopgeleide professionals.

Aansluiting arbeidsmarkt
Flexibilisering van het onderwijs

Een flexibeler systeem voor studenten

Flexibilisering van het hoger onderwijs kent veel facetten; onderwijscatalogus, modularisering, micro-credentialing, leeruitkomsten, online afstandsonderwijs, micromasters. Er is een enorme diversiteit aan ingrediënten waarmee het hoger onderwijs verregaand geflexibiliseerd kan worden.

Flexibilisering
Naar digitale (open) leermaterialen

De optimale mix van leermaterialen bepalen en gebruiken

Leermaterialen zoeken zou zo eenvoudig moeten zijn als zoeken naar een video op YouTube. Óf je vindt wat je zoekt, óf het bestaat niet en je moet het anders oplossen.

Digitale (open) leermaterialen
Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Een taal om over studiedata te praten

Wat zijn de randvoorwaarden die het benutten van studiedata een succes maken? Wat is er nodig op het niveau van de instelling, en wat is er nodig op nationaal niveau?

Studiedata
Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Kennisuitwisseling makkelijker maken

We werken om beter zicht te krijgen op hoe de kennisinfrastructuur zowel binnen een instelling als op landelijk niveau, zó georganiseerd kan worden dat kennis de onderwijsontwerppraktijk op een passende en tijdige manier bereikt.

Evidence-informed
Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

Nederland leidend op het gebied van onderwijstechnologie

De ontwikkelingen in de EdTech sector kunnen een goede bijdrage leveren aan het versnellen van onderwijsinnovatie. We willen van Nederland een vruchtbare broedplaats maken voor (startende) EdTech-bedrijven.

EdTech
Gezamenlijk koersen op versnelling

Draagvlak creëren voor onderwijsinnovatie

De initiatieven van het versnellingsplan dragen bij aan de transitie van het Nederlands hoger onderwijs naar een hoger onderwijs dat de kansen van de digitalisering benut. Deze transitie vraagt een dialoog van bestuurders, ministerie van OCW, NVAO, NWO, KNAW, NRO en andere stakeholders in het hoger onderwijs.

Koersen
Versnellingsplan

Leider in technologische onderwijsinnovatie

Het Versnellingsplan zet in op het samenbrengen van initiatieven, kennis en ervaringen, en snel en concreet aan de slag gaan met thema’s waar synergie mogelijk is en kansen liggen voor het hoger onderwijs.

Over het Versnellingsplan
Blog

Hoe ondersteun je docenten bij het snel overschakelen naar online onderwijs?

Gisteravond was het ineens zo ver. Alle hogescholen en universiteiten sluiten hun fysieke deuren, maar hun online deuren blijven open.  De VSNU en VH ...
Lees meer

Marian Kat-de Jong

Verbinder zone Docentprofessionalisering

Terugblik 2019: De zone Studiedata

8 april 2020 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten Redactie

Het eerste jaar van het Versnellingsplan zit erop. In een reeks interviews blikken we met de aanvoerders van de zones terug op hoe het hun ...

Lees meer over

Als sector studiedata verantwoord benutten

6 april 2020 Gezamenlijk koersen op versnelling Yvonne Rouwhorst

Op 5 februari vond de derde bijeenkomst van de zone Gezamenlijk koersen op versnelling plaats. Het thema studiedata stond centraal. Tijdens de bijeenkomst presenteerden sprekers van ...

Lees meer over

Terugblik 2019: De zone Aansluiting arbeidsmarkt

1 april 2020 Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren Redactie

Het eerste jaar van het Versnellingsplan zit erop. In een reeks interviews blikken we met de aanvoerders van de zones terug op hoe het hun ...

Lees meer over

Twee weken Vraagbaak Online Onderwijs, de highlights

26 maart 2020 Versnellingsplan Redactie

De grote en acute roep om expertise en faciliteiten op het gebied van online onderwijs heeft ertoe geleid dat de Vereniging van Universiteiten (VSNU), Vereniging ...

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Plan van Aanpak 2020 zone EdTech

Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

Het is de ambitie van de zone EdTech om van Nederland een Nederland een vruchtbare voedingsbodem te maken voor (startende) EdTech-aanbieders en hun educatieve innovaties, ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2020 zone Studiedata

Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

De zone studiedata wil zorgen voor (infrastructurele) randvoorwaarden die het mogelijk maken dat instellingen regie kunnen voeren op het bewaren en analyseren van studiedata, met ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2020 zone Leermaterialen

Naar digitale (open) leermaterialen

Deze zone wil dat studenten en docenten in 2023 de mogelijkheid hebben om een optimale mix van (digitale) leermaterialen te bepalen en te gebruiken om zo ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2020 zone Flexibilisering

Flexibilisering van het onderwijs

Deze zone werkt aan flexibilisering van het onderwijs in tijd, tempo, plaats en programma. Dit gebeurt aan de hand van vier studentroutes: “Eigen tempo” ...

Lees meer over