Blog

De belofte van AI

18 juni 2021 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

De belofte van AI: lees meer over AI en studiedata in de nieuwe blog van Bram Enning, aanvoerder van de zone Studiedata.

Lees meer
Blog

AI in het onderwijs: De ultieme blend tussen kunstmatige en menselijke intelligentie?

10 juni 2021 Faciliteren en professionaliseren van docenten

Wat is de rol van de docent bij AI in het onderwijs? Aanvoerder van de zone Docentprofessionalisering Kim Schildkamp reflecteert op de ultieme blend tussen ...

Lees meer
Nieuws

Maand van AI in het onderwijs: de activiteiten

1 juni 2021 Versnellingsplan

Artificial Intelligence in het onderwijs; wat kun je er eigenlijk mee? En met welke ethische overwegingen heb je te maken? Kom er deze maand achter. ...

Lees meer
Blog

Terugblik: hoe zag AI er 30 jaar geleden uit?

1 juni 2021 Versnellingsplan

We trappen de Maand van AI af met een blog van Robert Schuwer, aanvoerder van de zone Naar digitale (open) leermaterialen. Robert blikt terug op ...

Lees meer
Artikel

Verslag webinar process mining in onderwijs

26 mei 2021 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Process Mining: een nieuwe technologische ontwikkeling binnen het onderwijs. Maar wat houdt het precies in? Op 11 mei organiseerde de zone Studiedata een webinar over het ...

Lees meer
Het Versnellingsplan

In samenwerking onderwijsinnovatie met ICT versnellen

39 universiteiten en hogescholen werken samen aan kansen die digitalisering biedt voor het hoger onderwijs in Nederland. Het Versnellingsplan is een samenwerking van de Vereniging van Universiteiten, Vereniging Hogescholen en SURF.

Lees verder

Speerpunten

  • Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren
  • Flexibilisering van het onderwijs
  • Slimmer en beter leren met technologie
6 Samenwerkende organisaties
39 Hoger onderwijsinstellingen
129 Mensen
Het versnellingsplan

Acht zones

Faciliteren en professionaliseren van docenten

Het continu verbeteren van onderwijs vanzelfsprekend maken

De docent is het startpunt van onderwijsinnovatie. Het optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van de belangrijkste groep die de kwaliteit van het onderwijs bepaalt.

Docentprofessionalisering
Versterken van digitale human capital

Sneller inspelen op de digitale transformatie

Geen vakgebied of beroep ontkomt aan de impact van digitalisering. Het ontwikkelen van digitale vaardigheden in het hoger onderwijs is van vitaal belang. Zo worden studenten opgeleid tot gewilde professionals en kunnen professionals zich blijven ontwikkelen.

Human capital
Flexibilisering van het onderwijs

Een flexibeler systeem voor studenten

Flexibilisering van het hoger onderwijs kent veel facetten; onderwijscatalogus, modularisering, micro-credentialing, leeruitkomsten, online afstandsonderwijs, micromasters. Er is een enorme diversiteit aan ingrediënten waarmee het hoger onderwijs verregaand geflexibiliseerd kan worden.

Flexibilisering
Naar digitale (open) leermaterialen

De optimale mix van leermaterialen bepalen en gebruiken

Leermaterialen zoeken zou zo eenvoudig moeten zijn als zoeken naar een video op YouTube. Óf je vindt wat je zoekt, óf het bestaat niet en je moet het anders oplossen.

Digitale (open) leermaterialen
Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Een taal om over studiedata te praten

Wat zijn de randvoorwaarden die het benutten van studiedata een succes maken? Wat is er nodig op het niveau van de instelling, en wat is er nodig op nationaal niveau?

Studiedata
Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Kennisuitwisseling makkelijker maken

We werken om beter zicht te krijgen op hoe de kennisinfrastructuur zowel binnen een instelling als op landelijk niveau, zó georganiseerd kan worden dat kennis de onderwijsontwerppraktijk op een passende en tijdige manier bereikt.

Evidence-informed
Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

Nederland leidend op het gebied van onderwijstechnologie

De ontwikkelingen in de EdTech sector kunnen een goede bijdrage leveren aan het versnellen van onderwijsinnovatie. We willen van Nederland een vruchtbare broedplaats maken voor (startende) EdTech-bedrijven.

EdTech
Gezamenlijk koersen op versnelling

Draagvlak creëren voor onderwijsinnovatie

De initiatieven van het versnellingsplan dragen bij aan de transitie van het Nederlands hoger onderwijs naar een hoger onderwijs dat de kansen van de digitalisering benut. Deze transitie vraagt een dialoog van bestuurders, ministerie van OCW, NVAO, NWO, KNAW, NRO en andere stakeholders in het hoger onderwijs.

Koersen
Versnellingsplan

Leider in technologische onderwijsinnovatie

Het Versnellingsplan zet in op het samenbrengen van initiatieven, kennis en ervaringen, en snel en concreet aan de slag gaan met thema’s waar synergie mogelijk is en kansen liggen voor het hoger onderwijs.

Over het Versnellingsplan
Werkgroep Toetsen op afstand

Goede toetsing op afstand in het hoger onderwijs

Plaats- en tijdonafhankelijk toetsen staat vanwege de coronacrisis hoog op de agenda. De werkgroep Digitaal toetsen op afstand bundelt kennis rond dit onderwerp en ontwikkelt een visie op dit thema voor de lange termijn.

Toetsen op afstand
Werkgroep Online onderwijs in praktijkvaardigheden

Vormgeven van digitaal onderwijs in praktijkvaardigheden

Waar liggen kansen voor het hoger onderwijs om gezamenlijk te innoveren en online onderwijs in praktijkvaardigheden te versnellen?

Praktijkvaardighedenonderwijs

Werkconferentie Onderwijskundig ICT professionals

Herken jij jouw rol in deze woordwolk? Zet dan 29 en 30 juni in je agenda. De zone Faciliteren en professionaliseren van docenten organiseert dan namelijk een ...
Lees meer

De belofte van AI

18 juni 2021 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten Bram Enning

De belofte van AI: lees meer over AI en studiedata in de nieuwe blog van Bram Enning, aanvoerder van de zone Studiedata.

Lees meer over

AI in het onderwijs: De ultieme blend tussen kunstmatige en menselijke intelligentie?

10 juni 2021 Faciliteren en professionaliseren van docenten Kim Schildkamp

Wat is de rol van de docent bij AI in het onderwijs? Aanvoerder van de zone Docentprofessionalisering Kim Schildkamp reflecteert op de ultieme blend tussen ...

Lees meer over

Maand van AI in het onderwijs: de activiteiten

1 juni 2021 Versnellingsplan Redactie

Artificial Intelligence in het onderwijs; wat kun je er eigenlijk mee? En met welke ethische overwegingen heb je te maken? Kom er deze maand achter. ...

Lees meer over

Terugblik: hoe zag AI er 30 jaar geleden uit?

1 juni 2021 Versnellingsplan Robert Schuwer

We trappen de Maand van AI af met een blog van Robert Schuwer, aanvoerder van de zone Naar digitale (open) leermaterialen. Robert blikt terug op ...

Lees meer over

Verslag webinar process mining in onderwijs

26 mei 2021 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten Iris Bijman

Process Mining: een nieuwe technologische ontwikkeling binnen het onderwijs. Maar wat houdt het precies in? Op 11 mei organiseerde de zone Studiedata een webinar over het ...

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Roadmap Op weg met digitalisering

Versterken van digitale human capital

Wil je meer weten over hoe de digitalisering binnen het (hoger)onderwijs nauw samenhangt met ...

Lees meer over

Rapport Digitale leermaterialen in het hoger onderwijs

Gezamenlijk koersen op versnelling

Meer weten over de ambities van het Koersteam op digitale leermaterialen in het hoger onderwijs? ...

Lees meer over

Template Instrumenten voor evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Gebruik je binnen je instelling instrumenten voor evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT? Beschrijf deze in het ...

Lees meer over

Flyer zone Human capital

Versterken van digitale human capital

Waar de zone Human capital zich voor in zet? Dat en meer lees je in ...

Lees meer over
Video

Wat is Versnelling?

Wat is versnelling? Wat is innovatie? Leden van het Versnellingsplan geven op deze en andere vragen antwoord.

Wat is Versnelling?