Profiel

De mensen van het Versnellingsplan: Aswin van Oijen

Profiel

Aswin van Oijen

Elke week stellen we je aan een ander Versnellingsplanlid voor. Deze week: Aswin van Oijen, hoofd van het Management Department van Tilburg School of Economics en Management, en lid van de zone Studiedata.

Wat voor student was je vroeger?

Er is een tijd geweest dat ik niet veel uitvoerde op school. Ik was altijd nieuwsgierig, maar het leren ging mij eigenlijk wel gemakkelijk af. Maar op de middelbare school kreeg ik ineens concurrentie van iemand die ook zonder werken hoge cijfers haalde. Toen ben ik gaan werken voor de studie en vanaf dat moment was ik erg gemotiveerd om te leren en goede cijfers te halen. Ik heb altijd de ambitie om veel te leren en nieuwe dingen te ontdekken.

Als student heb ik er tijdens mijn studie veel naast gedaan. Ik studeerde bedrijfseconomie met als specialisatie strategie en kon al vrij snel bedrijven adviseren en helpen. De studie Bedrijfseconomie was voor mij de ideale middenweg tussen mensen en techniek. Van huis uit heb ik altijd interesse in techniek gehad want mijn vader was techneut. Daarnaast vind ik menselijk gedrag heel interessant. Economie is een mooie combinatie van techniek en menselijk gedrag. De technische kant zit ‘m in wiskunde en statistiek, maar het gaat over mensen en hoe die zich organiseren.

Waarom werk je in het onderwijs?

Mijn studie verliep voorspoedig. Ik haalde alle vakken in een keer, en met goede cijfers. Toen ik afstudeerde voelde ik me nog jong, te jong misschien wel om te gaan werken in het bedrijfsleven. Bovendien wilde ik nog meer ontdekken op het gebied van economie, bedrijfseconomie en strategie. De hoogleraar bedrijfseconomie, die lid was van de beoordelingscommissie voor mijn scriptie, belde me op met de vraag of ik niet bij de universiteit wilde komen werken. Dat aanbod heb ik toen aangenomen, en uiteindelijk ben ik gepromoveerd aan Tilburg University (TiU).

De keus om dat te doen was vooral gemotiveerd door het kunnen doen van onderzoek. Het geven van onderwijs was namelijk nooit onderdeel van mijn eigen strategie. Het is zelfs zo dat ik op de middelbare school geschiedenis erg leuk vond, maar dat niet ben gaan studeren omdat ik dacht: “dan kom je gegarandeerd in het onderwijs terecht.” Toen ben ik dus toch in het onderwijs terecht gekomen, en ik ben het ook heel erg mooi gaan vinden. Ik vind het leuk om met jonge mensen te werken en hen dingen mee te geven waar ze de rest van hun leven en carrière wat aan kunnen hebben.

Na mijn proefschrift aan de TiU heb ik nog een tijdje in de VS gewerkt bij Texas A&M University. Maar bij terugkomst in Nederland, en bij de universiteit, ben ik steeds meer gegroeid in de rol van onderwijsontwikkeling en dat vind ik mateloos fascinerend. Je kunt blijven sleutelen!

Ik begon als assistent professor, werd toen lid van een opleidingsbestuur, en bij het vertrek van de voorzitter nam ik die plek over. In het begin was die rol vooral op de winkel passen. De opleiding stond en de werkzaamheden waren vooral operationeel. Maar op een gegeven moment veranderen de behoeften van studenten en het bedrijfsleven. Dan ontstaat de noodzaak om mee te gaan met externe ontwikkelingen en toenemende mogelijkheden van technologie. Dan zal je moeten gaan innoveren.

Zo kreeg ik de leiding over een academisch programma dat op alle lijstjes onderaan bungelde. Dat was mijn eer te na. Ik heb toen die hele opleiding grondig geherstructureerd. Uiteindelijk heeft die opleiding het predicaat ‘topopleiding’ gekregen. Als je zulke resultaten boekt, stimuleert het om te blijven innoveren en ontwikkelen.

Hoe ben je bij het Versnellingsplan terecht gekomen?

Dat is nog best een ingewikkeld verhaal. De TiU vond het belangrijk om deel te nemen aan het Versnellingsplan. De keus is vanuit de universiteit op de zone Studiedata gevallen. Ik vermoed dat dit te maken had met het profiel van de toenmalige rector. Die had een achtergrond in data science, en vanuit die optiek is de keuze voor de zone Studiedata eenvoudig gemaakt. Parallel aan de ontwikkelingen bij het Versnellingsplan, ontstond bij de TU het initiatief om een onderwijsinnovatiecentrum op te richten. Daar was ik kwartiermaker voor en die werkzaamheden kwamen mooi samen met het oppakken van het lidmaatschap van de zone in het Versnellingsplan.

De materie van onze zone is complex, misschien zelfs ingewikkelder dan van de andere zones. Als bedrijfseconoom heb je onderzoeksachtergrond met de nodige statistische kennis. In die zin komt mijn achtergrond van pas in de zone. Mijn speciale interesse in deze zone is het verbeteren van onderwijs op basis van data. TiU zet op het moment vooral in op het verbeteren van cursussen met behulp van studiedata. We hebben inmiddels met de zone goede voortgang geboekt en je ziet dat de producten die we opleveren door ons zelf gebruikt kunnen worden én deelbaar zijn.

CV

1965 geboren in Boven-Leeuwen

1984-1988 Bedrijfseconomie Tilburg University (destijds Katholieke Universiteit Brabant)

Sinds 2000 Werkzaam bij Tilburg University

-

Deel deze pagina