Blog

Top 5 publicaties herfst 2020

23 november 2020 Versnellingsplan

Overzicht publicaties

Het Versnellingsplan is alweer bijna twee jaar onderweg. Tijdens het eerste jaar van het programma zijn de plannen gemaakt. In dit tweede jaar wordt er door alle zones keihard gewerkt aan allerlei projecten en activiteiten. Een bijzondere reeks van publicaties is inmiddels het resultaat. En er is nog zoveel meer in ontwikkeling!

Ben je op zoek naar een publicatie? Start dan op de overzichtspagina met publicaties. Selecteer vervolgens de zone en dan zie je alle publicaties en producten van die zone. Op deze pagina lichten we een aantal recente publicaties voor je uit.


Visiedocument leermaterialen 2025

Dit document geeft antwoord op de vraag: “Ontwikkel een concrete visie op hoe het hoger onderwijs digitale leermaterialen in het onderwijs idealiter wil gebruiken, met daarbij een roadmap welke stappen gezet kunnen worden in de komende 5 jaren.” Het document presenteert een visie die is opgedeeld in 8 visiestatements. Om deze visie(statements) vanuit de huidige situatie te realiseren zijn bouwstenen beschreven. Ook zijn de urgentie, de kansen, de huidige situatie en een onderbouwing voor de visiestatements en bouwstenen om dit te realiseren beschreven.

Download het Visiedocument leermaterialen 2025 hier

Handleiding ondersteuning onderzoekers

Je kunt studiedata voor verschillende doeleinden benutten. Je gebruikt studiedata bijvoorbeeld voor de onderbouwing van onderwijsbeleid. Of voor de verhoging van de effectiviteit van onderwijs. En ter verbetering van de efficiency van de bedrijfsvoering. Maar wist je dat studiedata ook relevant is voor onderzoekers? Elke onderwijsinstelling heeft bepaalde vormen van studiedata beschikbaar. Deze handleiding is speciaal voor hoger onderwijsinstellingen ontwikkeld. Na het invullen ervan, wordt duidelijk welke data beschikbaar is voor onderzoekers van wetenschappelijk of praktijkgericht onderzoek.

Download de handleiding via deze pagina

Template voor Good Practices

Good practices van evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT zijn goede voorbeelden van evidence-informed manieren van werken binnen innovatieprojecten of –trajecten in het hoger onderwijs in Nederland. Gebruik deze template voor de beschrijving van goede voorbeelden.

Download de template hier

Handboek Professionele ontwikkeling rond onderwijsinnovatie met ICT

Dit handboek is relevant voor iedereen die zich bezighoudt met docentprofessionalisering op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT. Deze ontwikkeling van docenten vraagt om een goed doordacht aanbod van professionaliseringsactiviteiten passend bij de behoeften van docenten. In dit handboek worden richtlijnen gegeven voor het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van dergelijke activiteiten.

Hier vind je meer informatie over het handboek

Bevindingenrapport EdTech in het hoger onderwijs

Ontwikkelingen in educatieve technologie (EdTech) zijn in de laatste decennia belangrijke versnellers geweest van innovatie in het (hoger) onderwijs. Vooralsnog is het adoptie- en opschalingspercentage van EdTech binnen het hoger onderwijs relatief laag vergeleken met andere sectoren (bijv. FinTech en MedTech). Dit rapport is de uitkomst van een eerste inventarisatie van de obstakels die door hoger onderwijs én EdTech leveranciers worden ervaren bij hun streven naar educatieve innovatie met EdTech in het hoger onderwijs.

Donwload het EdTech bevindingenrapport hier

 

Headerfoto door CHUTTERSNAP via Unsplash

Redactie

Deel deze pagina