18 maart 2020

Afgelast: Regiosessies inventarisatie bestuurlijke vraagstukken microcredentials - Leeuwarden

De zone Flexibilisering is met 17 deelnemende ho-instellingen een van de grootste pijlers van het versnellingsplan. Doel is flexibilisering van het onderwijs in tijd, tempo, plaats en programma. De ontwikkeling van microcredentials sluit daar op aan door een zelfstandige waarde aan een onderwijsmodule te koppelen. Vooral voor post-initiële, werkende studenten is het aantrekkelijk als ze delen van een opleiding kunnen volgen, die een zelfstandige, toegevoegde waarde hebben. Microcredentialing kan daarom een enorme boost geven aan een flexibeler onderwijsaanbod en een leven lang ontwikkelen.

Microcredentialing is zowel internationaal als in Nederland in opkomst. De zone Flexibilisering heeft adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) gevraagd een analyse te maken van de verschillende (bestuurlijke) vraagstukken en uitdagingen om de toepassing van microcredentials in het hoger onderwijs te versnellen. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken rond kwaliteitszorg, bekostiging en definiëring. Als onderdeel van dit onderzoek organiseert AEF zes bijenkomsten waaraan hoger onderwijsinstellingen kunnen deelnemen om hun ideeën over, en eventuele ervaringen met, microcredentialing te delen en in gesprek gaan over de vraagstukken rondom microcredentials. De input uit de sessies vormt een belangrijk onderdeel van de uiteindelijke voorstellen aan de besturen van de VH en VSNU.

We spreken in deze sessie graag met hoofden onderwijsbeleid en/of adviseurs leven lang leren en flexibilisering. De reden daarvoor is dat we in deze bijeenkomsten brede thema’s rondom microcredentialing bespreken, zoals bekostiging, kwaliteitszorg en inrichting van het onderwijs. Mocht u het idee hebben dat deze uitnodiging beter past bij het werkgebied van een van uw collega’s dan bij u, dan mag u de uitnodiging gerust doorsturen.

Aanmelden
  • Afgelast: Regiosessies inventarisatie bestuurlijke vraagstukken microcredentials - Leeuwarden
  • 18 maart 2020
  • 09.30-12.00
  • NHL Stenden HS
Direct aanmelden
Deel deze pagina