Bevindingenrapport EdTech in het hoger onderwijs

Download
Rapport door Zone Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

Inventarisatie naar obstakels voor onderwijsinnovatie met EdTech

Ontwikkelingen in educatieve technologie (EdTech) zijn in de laatste decennia belangrijke versnellers geweest van innovatie in het (hoger) onderwijs. Met het doel om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die EdTech biedt is het de ambitie van de Zone EdTech om van Nederland een vruchtbare broedplaats en een toonaangevend Europees bruggenhoofd te maken voor nieuwe aanbieders van EdTech en hun educatieve innovaties.

Effectieve strategieën

Vooralsnog is het adoptie- en opschalingspercentage van EdTech binnen het hoger onderwijs relatief laag vergeleken met andere sectoren (bijv. FinTech en MedTech). Hier zijn vele redenen voor. Om deze situatie te veranderen en effectieve strategieën te ontwikkelen die innovatie met EdTech bevorderen, is een grondig begrip van de obstakels, die door zowel de hoger onderwijsinstellingen als de EdTech leveranciers ervaren worden, vereist. Dit begrip vormt een sterke basis voor de ontwikkeling van dergelijke strategieën.

Inventarisatie

De zone EdTech heeft daarom besloten om een eerste inventarisatie te maken van de obstakels die door beide partijen worden ervaren bij hun streven naar educatieve innovatie met EdTech in het hoger onderwijs. Dit rapport is de uitkomst van deze eerste stap. Op basis van de inventarisatie van obstakels, is de volgende stap om best practices op te halen, te ontwikkelen en te delen gericht op het wegwerken van deze obstakels.

Deel deze pagina