Aandacht voor de docent: position paper docentprofessionalisering

Download
Position paper

Aanbevelingen voor effectieve docentprofessionalisering in het hoger onderwijs

Aanvoerders Kim Schildkamp (Universiteit Twente) en Ronald Spruit (Avans Hogeschool) van de zone Faciliteren en professionaliseren van docenten, formuleren in deze position paper acht adviezen voor hogescholen en universiteiten om hun docenten zo goed mogelijk te faciliteren bij de inzet van ICT voor hun onderwijs. Deze adviezen zijn tot stand gekomen op basis van de werkzaamheden gedurende anderhalf jaar door de leden van de zone Docentprofessionalisering én de ervaringen die binnen de hoger onderwijsinstellingen zijn opgedaan. De paper is met name bedoeld voor bestuurders en managers in het hoger onderwijs. Met het verzoek deze aanbevelingen op te nemen in het strategisch beleid en de uitvoering ervan in de eigen instelling.

Download hier de position paper
Deel deze pagina