Acht good practices van Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Download
Acht goede voorbeelden

Een verzameling good practices van de zone Evidence-informed

Steeds meer hoger onderwijsinstellingen ondervinden de meerwaarde van good practices: goede voorbeelden van onderwijsinnovatie die helpen om niet alles zelf te hoeven uitvinden. In november 2020 presenteerde de zone Evidence-informed een template waarmee bruikbare good practices beschreven kunnen worden. Twee weken later liet de zone al zien hoe je aan slag kunt met de template aan de hand van een casus van Hogeschool Rotterdam.

Nu is er een eerste verzameling van good practices beschikbaar, aangeleverd door de leden van de zone. De acht goede voorbeelden beschrijven evidence-informed manieren van werken aan onderwijsvernieuwing.

De beschrijvingen bevatten verschillende werkwijzen, zoals het toepassen van een Blended Learning herontwerpsjabloon en het onderzoeksmatig evalueren van een vernieuwingsaanvraag. Deze werkwijzen dragen bij aan het behalen van de volgende doelstellingen:

 • Bestaande kennis bruikbaar maken voor vertaling naar de praktijk.
 • Ontbrekende kennis (in de praktijk) identificeren.
 • Nieuwe praktijkkennis voor vernieuwingen genereren.
 • Effectieve onderwijs-ontwerpen realiseren.
 • Effectiviteit en efficiëntie van vernieuwende onderwijs-ontwerpen vaststellen.
 • Beter doordenken en onderbouwen van blended onderwijs.
 • De evaluatie van student-prestaties op een betrouwbare manier laten plaatsvinden.
 • Duurzame vernieuwing en opschaling van experimenten mogelijk maken.

We hopen dat deze eerste verzameling van goede voorbeelden je zal inspireren om een evidence-informed manier van werken toe te passen als je bezig bent met het vernieuwen van je onderwijs met ICT.

Downloads

De downloads van de voorbeelden van good practices vind je hieronder. Wil je alle good practices in één keer downloaden? Doe dat dan via de blauwe downloadknop bovenaan deze pagina.

 1. Aanvraagformulier voor een onderwijsvernieuwing met Onderwijsleertechnologie
 2. Een aanvraag voor onderwijsvernieuwing met onderwijsleertechnologie onderzoeksmatig evalueren
 3. Testen van VR Ontwerpprincipes voor het leren presenteren in een Virtual Reality Lab
 4. Flankerend onderzoek voorstellen bij een vernieuwingsproject
 5. Toepassen van een Blended Learning (her)ontwerpsjabloon
 6. Een gevalideerde Self-efficacy vragenlijst gebruiken bij het ontwikkelen van een serious game
 7. Multidisciplinair ontwerpen van een effectieve serious game voor professioneel bewustzijn
 8. Evidence-informed ontwerpen van onderwijs ondersteund met sociale technologie

Foto door Stella Jacob via Unsplash

 

Template

Wil je zelf aan de gang met good practices, en dus goede voorbeelden verzamelen? De zone ontwikkelde een standaard template waarmee dat kan.

Download het template hier

Deel deze pagina