Handreiking Digitaal toetsen op afstand

24 juni 2020 Versnellingsplan
Download
Handreiking

Digitaal toetsen op afstand

Het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT publiceert een handreiking Digitaal toetsen op afstand. De handreiking biedt een overzicht van toetsvormen en geeft tips hoe en wanneer deze toetsvormen in te zetten. De handreiking beantwoordt vragen als: Welke alternatieven zijn er voor fysieke toetsen? Hoe zetten we toetsen om naar alternatieven? En hoe borgen we daarbij de leerdoelen? De handreiking gaat daarnaast in op privacy, schaalbaarheid en fraudebestendigheid.

Als gevolg van de Coronacrisis zijn instellingen in maart in rap tempo overgeschakeld naar online onderwijs. Dit bracht kansen en uitdagingen met zich mee. Zo ook voor toetsen op afstand. Daarom heeft het Versnellingsplan deze handreiking opgesteld om docenten, ondersteuners en ander docerend personeel houvast te bieden bij het overschakelen naar toetsen op afstand.

De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met de Special Interest Group Digitaal Toetsen van SURF. Heb je vragen over deze handreiking? Dan kun je contact opnemen met het Programmateam van het Versnellingsplan op communicatie@versnellingsplan.nl.

Deel deze pagina