Impact flexibele studieroutes

Download
Uitwerking van vier flexibele studentroutes

Impact op onderwijslogistiek

“Flexibel onderwijs heeft de toekomst.”

Dit is de verwachting van de twintig onderwijsinstellingen die samenwerken in de zone Flexibilisering van het onderwijs van het Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT. In 2019 heeft de zone een visie op 4 flexibele studentroutes ontwikkeld. Inclusief een uitwerking van concepten van flexibilisering. De Vrije Universiteit Amsterdam is één van de instellingen die de verwachting over flexibel onderwijs deelt, en daartoe voorbereidingen treft.

De VU brengt de gedachtegang nu een stap verder, namelijk met de vraag:

“Als we het onderwijs flexibeler willen maken, welke impact heeft dat dan op onze interne organisatie en onderwijslogistiek?”

Menno Scheers, Tim Pinchetti en andere collega’s van de VU hebben hiervoor een analyse gemaakt. In de publicatie ‘Impact van flexibele studentroutes op onderwijslogistiek‘ mappen zij de vier flexibele studentroutes die de versnellingszone heeft uitgewerkt op onderwijslogistieke processen.

 

Headerfoto door CHUTTERSNAP via Unsplash

Deel deze pagina