Impact van flexibele studentroutes op kwaliteitszorg

Download
Zone Flexibilisering

Uitdagingen kwaliteitszorg flexibel hoger onderwijs

In de publicatie Impact van flexibele studentroutes op kwaliteitszorg gaat de zone Flexibilisering van het onderwijs in op de uitdagingen rondom het bewaken en bewijzen van de kwaliteit van flexibel hoger onderwijs. Hierin neemt de zone vooral de mogelijkheden tot flexibel onderwijs in de huidige wet- en regelgeving onder de loep en wordt de ‘vrije’ ruimte onderzocht.

Flexibiliteit en kwaliteitszorg: twee begrippen die in ons onderwijs cruciaal zijn, en in combinatie met elkaar ook ingewikkelde vragen oproepen. Hoe beoordeel je de waarde van een diploma als de student zijn eigen curriculum samenstelt? Wie bewaakt de kwaliteit als de student modules bij verschillende instellingen volgt? In de publicatie heeft de zone zich in dit soort vragen verdiept, en een inventarisatie van mogelijke antwoorden gemaakt.

Download de publicatie hier
Deel deze pagina