Infographic en verslag: inventarisatie open tekstboeken

Download
Infographic & verslag

Inventarisatie open tekstboeken

De werkgroep Stimuleren hergebruik van de zone Naar digitale (open) leermaterialen heeft in 2020 een inventarisatie gemaakt van open tekstboeken die toegepast kunnen worden in het campus onderwijs. De transitie van commercieel naar digitaal open lesmateriaal biedt grote kansen voor het professionaliseren van docenten en het verminderen van de afhankelijkheid van commerciƫle uitgevers. De werkgroep ziet mogelijkheden om deze transitie te stimuleren, door specifiek het hergebruik van open tekstboeken makkelijker te maken voor docenten. In de infographic wordt de inventarisatie (fase I) van open tekstboeken gepresenteerd. Meer informatie over de doorzoekbaarheid (fase I) en bewaarbaarheid (fase II) is te vinden in het verslag.

In de infographic is de analyse van de inventarisatie opgesplitst in twee delen: het linkse deel betreft de gehele collectie van de inventarisatie en in het rechtse deel een uitsplitsing per vakgebied. Het is ook mogelijk zelf op zoek te gaan naar relevante open tekstboeken via de links van de portalen. De benoemde vakgebieden komen overeen met het landelijk zoekportaal edusources omdat de open tekstboeken op termijn ontsloten worden binnen dit portaal.

Bekijk hier de infographic Bekijk hier het verslag

Auteurs: Michiel de Jong en Sylvia Moes

Foto door Markus Spiske via Unsplash

Deel deze pagina