Instrumenten voor evidence-informed onderwijsinnovatie

Download
Inventaris

Instrumenten voor evidence-informed onderwijsinnovatie

De zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT publiceert een eerste inventaris van instrumenten voor evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT. Download hier de inventaris met 7 instrumenten.

De 7 instrumenten zijn een verzameling van gevalideerde en betrouwbare instrumenten die gebruikt kunnen worden tijdens het ontwerp en ontwikkeling, bij de evaluatie en monitoring alsmede kwaliteitsborging bij onderwijsinnovaties met ICT.

Een van de grootste uitdagingen bij de toepassing van verschillende innovaties in het onderwijs is om te weten op welke manier innovaties het beste kunnen worden ontwikkeld en geëvalueerd, en hoe de kwaliteit vervolgens kan worden gewaarborgd. Daarvoor kunnen betrouwbare en gevalideerde onderzoeksinstrumenten worden toegepast. Denk aan vragenlijsten of tests die de effecten van innovaties met ICT meten, of benaderingen en modellen die kwaliteit van het ontwerp en de ontwikkeling bewaken.

De zone Evidence-informed wil daarom onderwijsontwikkelteams instrumenten in handen geven om de inzet van onderwijstechnologie binnen een verbetercyclus (zoals PDCA of ADDIE) te monitoren. Dit als onderdeel van een professionele cultuur waarin onderwijskwaliteit voorop staat. Niet alleen kwaliteitsmedewerkers stellen de vraag hoe we momenteel de kwaliteit van ons online onderwijs kunnen monitoren. Ook docenten die nieuwe dingen uitproberen, hebben behoefte aan onderbouwing van hun nieuwe aanpak die tot goede resultaten leidt.

Deze eerste inventaris is verzameld door de leden van de zone Evidence-informed. De instrumenten in deze verzameling worden als valide en betrouwbaar beschouwd, zoals bewezen door gebruik in verschillende onderzoeken.

De ambitie van deze publicatie is om een aantal benaderingen aan te bieden die docenten in de praktijk kunnen gebruiken, maar ook om inspiratie te geven over hoe verdere acties kunnen worden ondernomen om wetenschappelijk onderbouwde benaderingen te gebruiken voor de adoptie van onderwijsinnovaties met behulp van ICT. Binnenkort zal de inventaris worden aangevuld met meerdere instrumenten.

We zijn ons ervan bewust van het feit dat in de praktijk waarin onderwijs vernieuwd wordt, niet altijd op dezelfde manier gewerkt wordt als bij wetenschappelijk onderzoek. Zo kunnen er verschillen zijn tussen wetenschappelijke onderzoeksvragen en praktijkvragen, en zijn de doelstellingen bij het evalueren van interventies of onderwijsvernieuwingen niet altijd hetzelfde. Niet alle instrumenten komen uit de dagelijkse onderwijspraktijk.

 

We werken aan het beschikbaar stellen van ‘best evidence’, in dit geval met behulpzame evaluatie-instrumenten, dat bruikbaar is in de praktijk. Daarom stellen we deze instrumenten nu al beschikbaar, om praktijkervaringen ermee te kunnen verwerken. Heb je met deze instrumenten gewerkt en heb je feedback? Dan horen we heel graag van je en kun je contact opnemen met Aodhan Kelly via aodhan.kelly@ou.nl.

 

Photo by Thom Milkovic on Unsplash.

Deel deze pagina