Leermaterialen kiezen

Download
Onderzoek naar overwegingen van docenten en studenten in het hoger onderwijs bij de keuze van leermaterialen

Door de zone Naar digitale (open) leermaterialen worden meerdere verkennende onderzoeken uitgevoerd. Voorliggend onderzoek is er daar een van. Via een kwalitatieve studie is in kaart gebracht welke overwegingen docenten en studenten in het hoger onderwijs hanteren bij het samenstellen van een mix van leermaterialen, welke belemmeringen zij hierbij ondervinden en welke wensen zij hebben om te komen tot een voor hen optimale mix van leermaterialen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Irma van der Neut en Paula Willemse van IVA onderwijs.

Digitale leermaterialen Leermaterialen kiezen een onderzoek naar overwegingen van docenten en studenten in het hoger onderwijs bij de keuze van leermaterialen.

Infographic:  Gebruik digitale leermaterialen in hoger onderwijs 

De diversiteit van leermaterialen is in de laatste decennia enorm toegenomen. Door de coronacrisis heeft het gebruik van digitale leermaterialen in 2020 een enorme sprong gemaakt. 

De zone Naar digitale (open) leermaterialen heeft onderzocht welke overwegingen 8 docenten en 14 studenten in het hoger onderwijs hanteren bij het gebruik van digitale leermaterialen.

In deze infographic vind je een samenvatting van de uitkomsten het onderzoek. Het beantwoordt onder andere de vragen: Welke overwegingen zijn leidend bij het kiezen van digitale leermaterialen? Welke belemmeringen in het gebruik van digitale leermaterialen ervaren studenten en docenten? En, welke wensen hebben studenten en docenten om tot een optimale mix van leermaterialen te komen?   

Bekijk en download de infographic via deze button
Deel deze pagina