Proeftuin Blended onderwijs (vorm)geven

Download
Proeftuin Blended onderwijs (vorm)geven

Het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van blended onderwijs

Blended (of hybride) onderwijs is inmiddels gemeengoed in het hoger onderwijs. Voor veel instellingen staat deze term voor hedendaags onderwijs waar studenten actief, betrokken en betekenisvol (leren) leren. De term ‘blended’ benadrukt de combinatie van online en onsite activiteiten en hulpmiddelen in het onderwijs. Hoe ziet zo’n combinatie er eigenlijk uit? En hoe realiseer je binnen je eigen onderwijs een mix die zowel voor student als docent effectief, efficiënt en aantrekkelijk is? Beide vragen en bijbehorende antwoorden staan centraal in deze proeftuin van de zone Faciliteren en professionaliseren van docenten.

Download het werkpakket van de proeftuin hier

Deze proeftuin is een professionele leergemeenschap (PLG) waarbinnen aandacht wordt besteed aan het ontwerp, de ontwikkeling, de implementatie en de evaluatie van (vernieuwd) blended onderwijs.

Dit gebeurt aan de hand van verschillende fases en bijeenkomsten: een startbijeenkomst (Fase 0), een analysefase (Fase 1), een ontwerp- en ontwikkelfase (Fase 2) en tot slot een uitvoering en evaluatiefase (Fase 3). Docenten en onderwijsontwerpers maken gezamenlijke keuzes over hun professionalisering met betrekking tot dit thema. Het werkpakket biedt een rijke verzameling bronnen en materialen om iedere fase in deze PLG vorm te geven.

Heb je interesse in het inzetten van deze proeftuin binnen jouw instelling? Of heb je vragen over de inhoud en/of het gebruik van het werkpakket? Neem gerust contact met ons op via docentprofessionalisering@versnellingsplan.nl.

Deel deze pagina