Professionaliseren in een pandemie

Download
Reflectie op twee professionaliseringsinitiatieven tijdens COVID-19

Een houvast voor vernieuwend gebruik van ICT in het hoger onderwijs

Door de Coronacrisis werd het direct duidelijk: de inzet van ICT is essentieel in het onderwijs. Van het ene op het andere moment was het nodig om het gehele onderwijs online te kunnen verzorgen. Door twee professionaliseringsinitiatieven – de Vraagbaak Online Onderwijs en DDguide – te analyseren aan de hand van de bouwstenen van docentprofessionalisering, hebben we meer inzicht verkregen in hoe we de kwaliteit van leren kunnen borgen en verbeteren, tijdens en na COVID-19. De reflectie biedt een houvast voor onderwijskundigen, ICTO-coaches en anderen die zich bezighouden met het (her)ontwerpen van professionaliseringsinitiatieven voor docenten, op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT.

Deze publicatie is de Nederlandstalige bewerking van het wetenschappelijk artikel
Dit artikel verscheen 21 juli 2020 in het Journal of Professional Capital and Community.
doi.org/10.1108/JPCC-06-2020-0034

Auteurs: Kim Schildkamp (Universiteit Twente), Iwan Wopereis (Open Universiteit), Marian Kat-de Jong (Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT/ Avans Hogeschool), Annette Peet (SURF) en IJsbrand Hoetjes (De Haagse Hogeschool).

Photo by Anna Sullivan on Unsplash

Deel deze pagina