Roadmap Op weg met digitalisering

Zone Human capital

Overzicht en roadmap arbeidsmarktontwikkeling en digitalisering

De digitalisering binnen het (hoger)onderwijs hangt nauw samen met ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Om deze relatie te belichten heeft de zone Versterken van digitale human capital de Roadmap Op weg met digitalisering ontwikkeld. Een toevoeging daarop is het overzicht met van bijbehorende partijen. Beide instrumenten kunnen worden gebruikt ter inspiratie en als ‘praatplaat’ rondom de driehoek arbeidsmarkt, digitalisering en hoger onderwijs.

Roadmap Op weg met digitalisering

In de Roadmap Op weg met digitalisering staat een route omschreven met een mogelijke manier om informatie uit arbeidsmarktonderzoek te vertalen naar (nieuw) onderwijs. Bij iedere voornoemde categorie staat kort beschreven wat belangrijke thema’s zijn in de huidige digitale transformatie. Wil je extra informatie over een bepaalde bron? Klik dan op het logo, deze leidt je naar de desbetreffende website. Deze tool is te gebruiken als praatplaat of ter samenvatting. Het gaat hierbij om tweerichtingsverkeer. Vaak is herhaalde uitwisseling nodig om tot goede implementatie te komen.

Ga hier naar de Roadmap Op weg met digitalisering

De partijen die in de roadmap staan, zijn te verdelen in vier categorieën:

  • Arbeidsmarktontwikkeling: vele (inter-)nationale partijen houdenzich bezig met metanalyse van de arbeidsmarkt: Hoe veranderen banen als gevolg van digitalisering? Hoe komt dit in verschillende sectoren tot uiting?
  • Digital Skills: verschillende onderzoeken bevatten informatie over welke specifieke skills en vaardigheden belangrijk worden door digitale transformatie.
  • Curriculumontwikkeling: Hoe vertaalt bovenstaande zich naar curricula? Welke ondersteuning of richtlijnen geven onderzoek of overheid hierbij?
  • Implementatie: er zijn partijen beschikbaar die ondersteunen bij implementatie van digitalisering. Denk aan veranderingstrajecten, consultancy, netwerken of het implementeren van een nieuw technisch product.

Overzicht partijen

Het bijbehorende overzicht bevat voorbeelden van onderzochte partijen die zich op de arbeidsmarkt bezighouden met digitaliseringsvraagstukken. Denk hierbij aan onderzoeksinstituten, overheidspartijen, onderwijsontwikkelingsbureau ’s en consultancy. Het gaat hierbij om een selectie van partijen die in onze eigen verkenning en netwerk naar voren kwamen. Dit overzicht is geen totaalcatalogus, deze tool is er ter inzicht.

Ga hier naar het overzicht

Meer weten

Ben je geïnspireerd geraakt of heb je vragen? Neem dan contact op met David Otten, lid van de zone Human capital.

Deel deze pagina