Vakcommunity's over een landelijk platform digitale open leermaterialen

Download
Wat zeggen vakcommunity's over een landelijk platform voor digitale leermaterialen?

Requirementstudie

Eén van de speerpunten van de zone Naar digitale (open) leermaterialen is de realisatie van een landelijk platform voor digitale leermaterialen. Om beter inzicht te krijgen in wat die behoeften van docenten precies zijn heeft de zone een onderzoek uitgevoerd onder zesentwintig vakcommunity’s. De inzichten uit dit onderzoek vormen, samen met:

  • de inzichten uit deskresearch naar beschikbare repositories en hun content;
  • afspraken met uitgeverijen over ontsluiten van door hen aangeboden content en literatuur over de relatie tussen specifieke digitale content en te bereiken leerdoelen;

de basis voor een projectplan dat eind 2020 wordt opgeleverd. Begin 2021 wordt dan overgegaan tot de verdere inrichting en ontwikkeling van het platform.

Het onderzoeksdoel van deze requirementstudie is:

Zicht krijgen op de behoefte en eisen aan een landelijk platform dat docenten in staat stelt om samen te werken met en aan digitale leermaterialen, waarbij het kan gaan over open, semi-open en ingekochte content.

Lees de resultaten van de studie hier

Headerfoto door Jon Tyson via Unsplash

Deel deze pagina