Whitepaper

Een 'Spotify' voor studieboeken

Tijdens de bijeenkomst van 6 november sprak het Koersteam haar ambitie uit een bijdrage te willen leveren aan het komen tot een model voor digitale leermaterialen dat vergelijkbaar is met Spotify.

De complexiteit rond het thema digitale leermaterialen is hoog. Er is de afgelopen jaren al veel werk verzet om bestaande processen in kaart te brengen. Daarbij is onderzocht welke interventies gedaan zouden kunnen worden om patronen in de keten van digitale leermaterialen te doorbreken. Gezien de moeilijkheden en complicaties die daarbij zijn ondervonden, en de verschillende visies op het al dan niet functioneren van de markt voor digitale leermaterialen, heeft het koersteam besloten meer tijd te nemen om de situatie in kaart te brengen.

Deze whitepaper geeft op hoofdlijnen weer wat de stand van zaken is, welke initiatieven er al lopen en welke kansen er zijn. Hieruit wordt afgeleid wat er nodig is om vervolgstappen te kunnen zetten.

Terugblik 2019: De zone Digitale (open) leermaterialen

11 maart 2020 Naar digitale (open) leermaterialen Redactie

Het eerste jaar van het Versnellingsplan zit erop. In een reeks interviews blikken we met de aanvoerders van de zones terug op hoe het hun ...

Lees meer over

Open leermaterialen in de optimale mix van leermaterialen

5 maart 2020 Naar digitale (open) leermaterialen Robert Schuwer

Deze week is het Open Education Week. Robert Schuwer, Lector Open Educational Resources bij Fontys Hogescholen en aanvoerder van de zone Digitale (open) leermaterialen, en ...

Lees meer over

De mensen van het Versnellingsplan: Hans Beldhuis en Vincent de Boer

28 januari 2020 Naar digitale (open) leermaterialen Redactie

Elke week stellen we een ander Versnellingsplanlid aan je voor. Deze week een speciale editie met Hans Beldhuis, teamleider Educational Innovation and Research, en Vincent ...

Lees meer over

Futuringtraject digitale leermaterialen

28 oktober 2019 Naar digitale (open) leermaterialen Redactie

Studenten geven aan dat ze zonder leermateriaal niet kunnen leren. Leermaterialen zijn belangrijk voor het onderwijs en verweven met een opleiding. Er zijn flink wat ...

Lees meer over

De mensen van het Versnellingsplan: Gaby Lutgens

22 oktober 2019 Naar digitale (open) leermaterialen Redactie

Elke week stellen we een ander lid van het Versnellingsplan aan je voor. Deze week: Gaby Lutgens, coördinator Blended PBL support bij de Universiteit ...

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Whitepaper Digitale Leermaterialen

Naar digitale (open) leermaterialen Gezamenlijk koersen op versnelling

Tijdens de bijeenkomst van 6 november sprak het Koersteam haar ambitie uit een bijdrage te willen ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2020 zone Leermaterialen

Naar digitale (open) leermaterialen

Deze zone wil dat studenten en docenten in 2023 de mogelijkheid hebben om een optimale mix ...

Lees meer over

Infographic #hoeleerjij

Naar digitale (open) leermaterialen

De zone Naar digitale (open) leermaterialen heeft een gemeenschappelijke toekomstvisie op leren in de 21ste ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2019 zone Digitale (open) leermaterialen

Naar digitale (open) leermaterialen

De ambitie van de zone Leermaterialen is dat in 2023 docenten en studenten bij leer- en ...

Lees meer over
Deel deze pagina