Publicaties

Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

Versnellingsplan

Het gebruik van informatietechnologie dringt steeds dieper door in de maatschappij. Overal is een app ...

Lees meer over Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT
Versnellingsplan-2018.pdf Download

Plan van Aanpak zone 2019 Evidence-informed

16 september 2019 Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

De zone Evidence-informed Onderwijs innovatie met ICT versterkt onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs. Vernieuwing betekent ...

Lees meer over Plan van Aanpak zone 2019 Evidence-informed

Plan van Aanpak 2019 zone Studiedata

Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

De zone ‘Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata’ werkt aan de randvoorwaarden om studiedata te kunnen analyseren. We kijken naar de stappen die nodig ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2019 zone Digitale (open) leermaterialen

Naar digitale (open) leermaterialen

De ambitie van de zone Leermaterialen is dat in 2023 docenten en studenten bij leer- en onderwijsprocessen de mogelijkheid hebben een optimale mix van leermaterialen te ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2019 zone Flexibilisering

Flexibilisering van het onderwijs

De versnellingszone Flexibilisering is met 17 deelnemende instellingen één van de grootste zones van het Versnellingsplan. Flexibilisering is een multidisciplinair vraagstuk met onderwijskundige, organisatorische ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2019 zone EdTech

Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

In de laatste decennia waren ontwikkelingen in onderwijstechnologie (afkorting: EdTech) belangrijke versnellers van innovatie in lesgeven, leren en het managen van onderwijsinstellingen en -faciliteiten. De ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2019 zone Docentprofessionalisering

Faciliteren en professionaliseren van docenten

Aan de zone Faciliteren en professionaliseren van docenten nemen 19 instellingen deel en richt zich op de spil van onderwijsinnovatie: de docent. Hoe kan die docent ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2019 zone Arbeidsmarkt

Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren

De productieve samenwerking tussen werkveld, onderwijs en onderzoek op het gebied van digitalisering staat centraal in deze zone. Een ‘open collective circle’, waarin vanuit ...

Lees meer over