Publicaties

Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering

Faciliteren en professionaliseren van docenten

In deze publicatie presenteert de zone Docentprofessionalisering 37 bouwstenen. Hiermee kunnen instellingen bewuste en onderbouwde keuzes ...

Lees meer over Bouwstenen voor effectieve docentprofessionalisering
Bouwstenen-effectieve-docentprofessionalisering.pdf Download

Handreiking Digitaal toetsen op afstand

24 juni 2020 Versnellingsplan Redactie

Deze handreiking biedt een overzicht van toetsvormen en geeft tips hoe en wanneer deze toetsvormen ...

Lees meer over Handreiking Digitaal toetsen op afstand

Placemat Online Didactiek

Faciliteren en professionaliseren van docenten

Aan de slag met online didactiek? Deze placemat geeft je als docent een handzame basis voor het ontwerp van actief en inspirerend online onderwijs.

Lees meer over

Praatplaat 2.0 Bewegingssensor Docentprofessionalisering

Faciliteren en professionaliseren van docenten

De zone Docentprofessionalisering richt zich onder andere op het belang van een integrale aanpak bij het faciliteren en professionaliseren van docenten op het gebied van ...

Lees meer over

Whitepaper Digitale Leermaterialen

Naar digitale (open) leermaterialen Gezamenlijk koersen op versnelling

Tijdens de bijeenkomst van 6 november sprak het Koersteam haar ambitie uit een bijdrage te willen leveren aan het komen tot een model voor digitale leermaterialen ...

Lees meer over

Praktijkverhalen Studiedata - Magazine

Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

De zone Studiedata werkt aan aan het gebruik van studiedata in het hoger onderwijs in Nederland. Van de instellingen die deelnemen in de zone, is ...

Lees meer over

One-pager Pilot Studentmobiliteit

Flexibilisering van het onderwijs

De zone Flexibilisering werkt momenteel aan de pilot Studentmobiliteit. De zone werkt met SURF, dat de technische infrastructuur voor de pilot ontwerpt en ontwikkelt, en ...

Lees meer over

Flyer zone Flexibilisering

Flexibilisering van het onderwijs

Flexibiliseren manifesteert zich in verschillende dimensies, zoals tempo, tijd, plaats, inhoud of niveau. Iedere dimensie brengt een eigen set uitdagingen met zich mee. In de ...

Lees meer over