Publicaties

Folder zone Studiedata

Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Onderwijsinstellingen hebben veel gegevens over hun studenten: van vooropleidingen tot leerroutes, van aanmeldgegevens tot testresultaten. ...

Lees meer over Folder zone Studiedata
Folder_Studiedata_2019.pdf Download

Folder zone Docentprofessionalisering

29 oktober 2019 Faciliteren en professionaliseren van docenten

Het optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs vraagt (nieuwe) kennis en ...

Lees meer over Folder zone Docentprofessionalisering

Versnellingsplan Onderwijsinnovatie met ICT

Versnellingsplan

Het gebruik van informatietechnologie dringt steeds dieper door in de maatschappij. Overal is een app voor en de mogelijkheden die ICT biedt zijn groot. Dat ...

Lees meer over

Plan van Aanpak zone 2019 Evidence-informed

Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

De zone Evidence-informed Onderwijs innovatie met ICT versterkt onderwijsvernieuwers in het hoger onderwijs. Vernieuwing betekent veranderen en experimenteren, waarbij een evidence-informed manier van werken - ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2019 zone Studiedata

Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

De zone ‘Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata’ werkt aan de randvoorwaarden om studiedata te kunnen analyseren. We kijken naar de stappen die nodig ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2019 zone Digitale (open) leermaterialen

Naar digitale (open) leermaterialen

De ambitie van de zone Leermaterialen is dat in 2023 docenten en studenten bij leer- en onderwijsprocessen de mogelijkheid hebben een optimale mix van leermaterialen te ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2019 zone Flexibilisering

Flexibilisering van het onderwijs

De versnellingszone Flexibilisering is met 17 deelnemende instellingen één van de grootste zones van het Versnellingsplan. Flexibilisering is een multidisciplinair vraagstuk met onderwijskundige, organisatorische ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2019 zone EdTech

Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

In de laatste decennia waren ontwikkelingen in onderwijstechnologie (afkorting: EdTech) belangrijke versnellers van innovatie in lesgeven, leren en het managen van onderwijsinstellingen en -faciliteiten. De ...

Lees meer over