Plan van Aanpak 2020 zone Studiedata

Download

De zone studiedata wil zorgen voor (infrastructurele) randvoorwaarden die het mogelijk maken dat instellingen regie kunnen voeren op het bewaren en analyseren van studiedata, met aandacht voor privacy en security. Daarnaast helpen en inspireren de zoneleden elkaar om studiedata te gebruiken om inzicht te krijgen in de kwaliteit van hun onderwijs en in de studievoortgang van studeren. Tevens levert de zone een bijdrage aan het (door)ontwikkelen van voorzieningen die ook voor andere instellingen nuttig zijn.

Neem de regie terug over studiedata

3 juni 2020 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Van 24 mei tot en met 27 juni publiceren we wekelijks verhalen uit de praktijk over het gebruik van studiedata. Vijf leden van de zone Studiedata van ...

Lees meer over

Zet in op geaggregeerde data om de onderwijskwaliteit te verbeteren

27 mei 2020 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Van 24 mei tot en met 27 juni publiceren we wekelijks verhalen uit de praktijk over het gebruik van studiedata. Vijf leden van de zone Studiedata van ...

Lees meer over

Hoe is het met... Het landelijk kader voor verantwoord gebruik van studiedata

18 mei 2020 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten Iris Huis in 't Veld

In een vorige blog vertelden we over de start van een deelproject binnen de zone Studiedata over het privacy-vriendelijk en ethisch inzetten van studiedata. In ...

Lees meer over

Studiedata in tijden van Corona

14 april 2020 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

De afgelopen weken hebben onderwijsinstellingen laten zien dat ze over grote veerkracht beschikken. In enkele dagen maakten zij een omschakeling naar online lesgeven, toetsen en ...

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Praktijkverhalen Studiedata - Magazine

Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

De zone Studiedata werkt aan aan het gebruik van studiedata in het hoger onderwijs in Nederland. Van de instellingen die deelnemen in de zone, is ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2020 zone Studiedata

Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

De zone studiedata wil zorgen voor (infrastructurele) randvoorwaarden die het mogelijk maken dat instellingen regie kunnen voeren op het bewaren en analyseren van studiedata, met ...

Lees meer over

Handout Rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie Studiedata

Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Ulrike Wild (aanvoerder zone Flexibilisering), Theo Bakker (aanvoerder zone Studiedata), Rens van der Vorst (lid zone EdTech) en Roos van Leeuwen (lid Stuurgroep) van het ...

Lees meer over

Modellen studiedata

Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Binnen de zone Studiedata gebruiken we een aantal modellen om het veilig en betrouwbaar benutten van studiedata te duiden.

Lees meer over
Deel deze pagina