Toetsen op afstand

Toetsen op afstand

Vragenlijst voor docenten in het hoger onderwijs   

Om een goed beeld te krijgen van de vraagstukken die spelen bij docenten rondom toetsen op afstand, heeft de werkgroep Toetsen op afstand een vragenlijst ontwikkeld. Deze helpt ons om nog beter vast te stellen welke inzichten we het beste kunnen delen en welke oplossingen en praktische handvatten we gaan ontwikkelen voor docenten voor toetsen op afstand nu tijdens de COVID-19 maatregelen en daarna.

Link naar de vragenlijst

Op een later moment de vragenlijst invullen? Zet het in je agenda. Invullen kan tot en met 19 april.

Wie vragen we de vragenlijst in te vullen?
Ben je in de hoedanigheid als docent/opleider, examinator, lid van toets-/opleidings-/curriculumcommissie of onderwijscoördinator verantwoordelijk voor het opstellen en afnemen van toetsen? Dan zijn we geïnteresseerd in je ervaringen met toetsen op afstand.

Wat gebeurt er als ik deelneem aan dit onderzoek?  
Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten. Deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. Er is tijdens het invullen van de vragenlijst altijd de mogelijkheid om vragen niet te beantwoorden en over te slaan. Het invullen van de vragenlijst kan op elk moment beëindigd worden.
Houd er dan rekening mee dat de tot dan toe ingevulde gegevens mogelijk nog steeds zijn geregistreerd.

Hoe wordt omgegaan met privacy en vertrouwelijkheid?  
De antwoorden op de vragen in de vragenlijst worden anoniem verzameld. Als je de enquête start, wordt dit geïnterpreteerd als een indicatie van je instemming om deel te nemen aan deze studie. Je doet hiermee echter op geen enkele manier afstand van je wettelijke rechten en ontheft de onderzoekers of de betrokken instellingen niet van hun wettelijke en professionele verantwoordelijkheden.

Voor het afnemen van de vragenlijst maken we gebruik van het online platform Qualtrics. Dit platform voldoet aan de AVG/GDPR richtlijnen. Na afsluiten van de enquête zullen de gegevens verwijderd worden uit Qualtrics en samen met de gedeelde documenten worden opgeslagen op een SURFdrive waar alleen de werkgroep Toetsen op Afstand toegang toe heeft.

Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?
Op basis van de resultaten zal de werkgroep Toetsen op Afstand waar mogelijk oplossingen initiëren, praktische handvatten ontwikkelen en goede voorbeelden delen. De resultaten worden daarnaast gedeeld in een publicatie, die instellingen in het hoger onderwijs kan helpen om (nog) meer zicht te krijgen op wat er leeft onder docenten wat betreft toetsen op afstand. De uitkomsten van dit onderzoek kunnen ook gebruikt worden door instellingen om de toekomstige wijze van toetsing te optimaliseren. Resultaten zullen alleen op sectorniveau gedeeld worden en niet te herleiden zijn naar instellingen.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over deze studie? 
Mocht je een vraag of opmerking hebben over deze studie, dan kun je altijd terecht bij Marjoleine Dobbelaer.

Hartelijk dank voor je deelname!

Sharon Klinkenberg, Annette Peet en Marjoleine Dobbelaer
Werkgroep Toetsen op Afstand