Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren

Sneller inspelen op de digitale transformatie

Zone Aansluiting arbeidsmarkt

Met de zone Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren zetten we in op het verbeteren van de digitale vaardigheden van afgestudeerden zodat de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt wordt verbeterd. Een beter aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt maakt studenten een gewild en gevraagd werknemer en helpt hen voorspoedig aan hun carrière te beginnen.  

Studenten moeten voorbereid zijn op de digitale ontwikkelingen op de arbeidsmarkt die na hun afstuderen op hen afkomen. Dit vergroot hun kans op een baan, heeft een positief effect op het verloop van hun loopbaan en waarborgt een eerlijk salariëring. Met de zone Aansluiting arbeidsmarkt werken we aan de hand van vier werkpakketten met werkveld, onderzoek en onderwijs aan het verbeteren van de aansluiting van hoger onderwijs op de arbeidsmarkt 

Door digitalisering verandert de samenleving in een rap tempo en daarmee veranderen ook de verwachtingen en eisen van werkgevers. Als zone stellen we het werkveld en het onderwijs de vraag: Wat heeft de arbeidsmarkt nodig? En leiden we als onderwijs daar wel voor op? Het onderwijs verandert niet altijd snel genoeg mee met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Zo is er een grotere behoefte gekomen aan vaardigheden voor het oplossen van digitaliseringvraagstukken.

De zone wordt aangevoerd door Caroline van de Molen van Hogeschool Saxion.

5 Hogescholen
1 Universiteit
4 Werkpakketten

Wat zijn digitale vaardigheden?

Digitale vaardigheden gaat in de context van de zone over de interactie van de afgestudeerden met digitale informatie. Kun je digitaal de informatie vinden die je zoekt? Kun je beoordelen wat de kwaliteit van de gevonden digitale informatie is? Kun je zelf nieuwe informatie ‘maken’ en deze digitaal toevoegen aan het al bestaande, zodat je bijdraagt aan de uitbreiding van de digitale ‘body of knowledge’ relevant voor jouw beroep of sector? Kun je problemen oplossen met gebruik van bestaande digitale informatie en middelen? Ben je je bewust van de invloed van digitale informatie op sociaal welzijn en inclusie? 

Per opleiding, beroepsgroep of sector verschilt dus de behoefte voor digitale vaardigheden. Daarom richt de zone zich op het borgen van toekomstbestendige vaardigheden. Deze vaardigheden kun je van beroep naar beroep, en functie naar functie meenemen, en de afgestudeerden is zelf in staat die vaardigheden mee te nemen en in de nieuwe context toe te passen. Digitale vaardigheden gaan dus over veel meer dan alleen maar kunnen werken met software of weten hoe je een device opstart of afsluit. 

Wat levert het op?

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Afgestudeerden hebben in hun beroepen digitale vaardigheden nodig. Dat vergt een kritische blik op de inhoud van de curricula en eindtermen. Nieuwe beroepen vragen ook om nieuwe vaardigheden. Door digitalisering op te nemen in de curricula bereiden we studenten adequater voor op de snel digitaliserende arbeidsmarkt.   

Hoger onderwijsinstellingen zijn in staat behoeftes op het gebied van digitalisering van de arbeidsmarkt te vertalen in onderwijs voor huidige en nieuwe doelgroepen. Bij het reguliere onderwijs aansluiten op wat studenten geleerd hebben. We werken er als zone aan dat dit nog meer, nog beter, en nog vaker gebeurt. 

Een betere aansluiting op de arbeidsmarkt kunnen we alleen realiseren als we in gesprek gaan met studenten, de arbeidsmarkt, onze docenten, onderwijsdirecteuren en decanen, en werkgevers, werknemers en vertegenwoordigers van sectoren.  Die gesprekken moeten gaan over welke digitale vaardigheden voor welke opleiding relevant zijn op basis van wat de arbeidsmarkt nodig hebt, en hoe deze kunnen worden opgenomen in de curricula. Naast aandacht voor digitale vaardigheden is ook aandacht nodig voor digitale weerbaarheid van onze studenten en voor ethische kwesties rond digitalisering. 

Zo leiden we studenten op die de arbeidsmarkt nodig heeft. Studenten die snel en makkelijk instromen zijn van toegevoegde waarde voor hun werkgevers.

Brenda Vos

Activiteiten zone Aansluiting arbeidsmarkt

Brenda Vos van de zone Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren vertelt over het werk van de zone.

Video

Oproep proeftuinen samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

2 april 2021 Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren Amber Kornet

Werk je bij een hoger onderwijsinstelling of een bedrijf en wil je leren om beter samen te werken binnen een hybride leeromgeving? Vul de vragenlijst ...

Lees meer over

Oproep Digitale CompetentiePeiler

9 maart 2021 Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren Redactie

Ben je werkzaam in de onderwijsontwikkeling in het hoger onderwijs? Dan vraagt de zone Arbeidsmarkt je mee te helpen aan de ontwikkeling van een Competentiepeiler ...

Lees meer over

Uitkomsten Focusgroep Hybride leeromgevingen

10 februari 2021 Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren Lonneke Brands

1 februari organiseerde de zone Arbeidsmarkt een focusgroep. Deelnemers (vanuit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid) bespraken het opstarten van een hybride leeromgeving.

Lees meer over

Bevindingen uit het Arbeidsmarktonderzoek ICT met topsectoren

2 februari 2021 Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren Lonneke Brands

Het opleidingsfonds Arbeidsmarkt ICT (CA-ICT) voerde een arbeidsmarktonderzoek uit, waarin bevindingen staan die relevant zijn voor de aansluiting op de arbeidsmarkt.

Lees meer over

Verslag Data-gedreven aansluiting arbeidsmarkt

21 januari 2021 Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren David Otten

Hoe kan je data beter inzetten voor de aansluiting tussen opleiding en werkveld? Dat lees je in het verslag Data-gedreven aansluiting op de arbeidsmarkt, met ...

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Plan van Aanpak 2020 zone Arbeidsmarkt

Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren

Aan de hand van vijf werkpakketten werkt deze zone met werkveld, onderzoek en onderwijs aan ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2019 zone Arbeidsmarkt

Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren

De productieve samenwerking tussen werkveld, onderwijs en onderzoek op het gebied van digitalisering staat centraal ...

Lees meer over