Naar digitale (open) leermaterialen

De optimale mix van leermaterialen bepalen en gebruiken

Zone Leermaterialen

Een optimale mix van leermaterialen draagt bij aan kwalitatief goed onderwijs. Daarnaast draagt het bij aan de toegankelijkheid van onderwijs door betere toegankelijkheid van (digitale) leermaterialen, de mogelijkheid tot flexibel gebruik van leermaterialen en de mogelijkheid tot bepalen en gebruiken van passend materiaal bij de onderwijsvisie. Wat optimaal is met betrekking tot die mix van leermaterialen wordt bepaald door de context van het onderwijs. In die context zijn leeruitkomsten, onderwijs- en leeractiviteiten én wijze van beoordeling op elkaar afgestemd. Leermaterialen raken met name de onderwijs- en leeractiviteiten en de wijze van beoordeling. De materialen bevinden zich op een continuüm van gesloten naar open. De mate van geslotenheid wordt onder meer bepaald door de toegankelijkheid en betaalbaarheid voor de lerende.

2 Hogescholen
6 Universiteiten
6 Activiteiten
Aanvoerder

Robert Schuwer

Aanvoerder Robert Schuwer vertelt over de plannen van zijn zone voor 2020.

Video

Terugblik 2019: De zone Digitale (open) leermaterialen

11 maart 2020 Naar digitale (open) leermaterialen Redactie

Het eerste jaar van het Versnellingsplan zit erop. In een reeks interviews blikken we met de aanvoerders van de zones terug op hoe het hun ...

Lees meer over

Open leermaterialen in de optimale mix van leermaterialen

5 maart 2020 Naar digitale (open) leermaterialen Robert Schuwer

Deze week is het Open Education Week. Robert Schuwer, Lector Open Educational Resources bij Fontys Hogescholen en aanvoerder van de zone Digitale (open) leermaterialen, en ...

Lees meer over

De mensen van het Versnellingsplan: Hans Beldhuis en Vincent de Boer

28 januari 2020 Naar digitale (open) leermaterialen Redactie

Elke week stellen we een ander Versnellingsplanlid aan je voor. Deze week een speciale editie met Hans Beldhuis, teamleider Educational Innovation and Research, en Vincent ...

Lees meer over

Futuringtraject digitale leermaterialen

28 oktober 2019 Naar digitale (open) leermaterialen Redactie

Studenten geven aan dat ze zonder leermateriaal niet kunnen leren. Leermaterialen zijn belangrijk voor het onderwijs en verweven met een opleiding. Er zijn flink wat ...

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Plan van Aanpak 2020 zone Leermaterialen

Naar digitale (open) leermaterialen

Deze zone wil dat studenten en docenten in 2023 de mogelijkheid hebben om een optimale mix van (digitale) leermaterialen te bepalen en te gebruiken om zo ...

Lees meer over

Infographic #hoeleerjij

Naar digitale (open) leermaterialen

De zone Naar digitale (open) leermaterialen heeft een gemeenschappelijke toekomstvisie op leren in de 21ste eeuw, en de rol die digitale leermaterialen hierin spelen, ontwikkeld. ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2019 zone Digitale (open) leermaterialen

Naar digitale (open) leermaterialen

De ambitie van de zone Leermaterialen is dat in 2023 docenten en studenten bij leer- en onderwijsprocessen de mogelijkheid hebben een optimale mix van leermaterialen te ...

Lees meer over