Landelijk platform digitale leermaterialen

Onderzoek

Verkenning behoefte en wensen onder vakcommunities

De zone Naar digitale (open) leermaterialen verkent in samenwerking met de Werkgroep Bibliotheken Open & Online Onderwijs en SURF de behoefte naar een landelijk platform voor digitale leermaterialen.

Tijdens de zomermaanden is daartoe een inventarisatie gedaan onder vakcommunities. Welke wensen zijn er bij het vinden, maken, bewerken en delen van digitale (open) leermaterialen? Maar liefst 23 vakcommunities hebben meegewerkt aan deze inventarisatie. Het resultaat biedt inzicht in de behoefte van communities. En in de gewenste ondersteuning en technische functionaliteiten door bibliotheken en SURF.

Deze bevindingen zijn vervolgens tijdens twee webinars in oktober 2020 besproken. Deelnemers hebben suggesties geleverd voor vervolgstappen. Via deze link kan je het webinar van 8 oktober terugkijken:

 

webinar 8 oktober

 

De preview van het onderzoek naar user requirements kan je hier lezen.

Heb je vragen en/of opmerkingen n.a.v. dit project? Daphne Ariaens is contactpersoon voor dit project en haar e-mail adres is daphne.ariaens@icloud.com.