Naar digitale (open) leermaterialen

OEGlobal 2020: presentatie zone Digitale leermaterialen

24 november 2020 Naar digitale (open) leermaterialen Leontien van Rossum

Van 16 t/m 20 november 2020 vond de OEGlobal (Open Education Global) plaats. Dit is een conferentie waarin geïnteresseerden, uit alle onderwijssectoren en vanuit alle hoeken ...

Lees meer over

Goede infrastructuur en services onontbeerlijk voor werken met online (open) leermateriaal

16 november 2020 Naar digitale (open) leermaterialen Redactie

Uit een requirementstudie naar een landelijk platform voor digitale leermaterialen blijkt dat een goede infrastructuur met daarbij passende diensten, essentieel is. De studie biedt tevens ...

Lees meer over

Visiedocument leermaterialen 2025

2 november 2020 Naar digitale (open) leermaterialen Redactie

In de afgelopen periode heeft een werkgroep binnen de zone Naar digitale (open) leermaterialen gewerkt aan een visiedocument op leermaterialen, met als horizon 2025. Dit document ...

Lees meer over

Transitie naar open tekstboeken

8 oktober 2020 Naar digitale (open) leermaterialen Michiel de Jong

Michiel de Jong is onderzoeker, trainer en projectmanager Open Education aan TU Delft. Als lid van de zone Leermaterialen werkt hij mee aan een project ...

Lees meer over

Webinar: Vakcommunities over een landelijk platform voor digitale leermaterialen

6 oktober 2020 Naar digitale (open) leermaterialen Redactie

Donderdag 8 en vrijdag 9 oktober organiseert de zone Naar digitale (open) leermaterialen een webinar waarin we in gesprek gaan over de resultaten van het onderzoek naar ...

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Vakcommunities over een landelijk platform digitale open leermaterialen

Naar digitale (open) leermaterialen Redactie

Eén van de speerpunten van de zone Naar digitale (open) leermaterialen is de realisatie ...

Lees meer over

Visiedocument leermaterialen 2025

Naar digitale (open) leermaterialen Redactie

Binnen de zone Naar digitale (open) leermaterialen wordt gewerkt aan de volgende ambitie: Op 1 januari 2023 ...

Lees meer over

Leermaterialen kiezen

Naar digitale (open) leermaterialen Redactie

Door de zone Naar digitale (open) leermaterialen worden meerdere verkennende onderzoeken uitgevoerd. Voorliggend onderzoek is ...

Lees meer over

Whitepaper Digitale Leermaterialen

Naar digitale (open) leermaterialen Gezamenlijk koersen op versnelling

Tijdens de bijeenkomst van 6 november sprak het Koersteam haar ambitie uit een bijdrage te willen ...

Lees meer over