Goede voorbeelden van onderwijsinnovatie met ICT

Docentprofessionalisering

Goede voorbeelden van Onderwijsinnovatie met ICT

Als je als docent aan de slag gaat met het vernieuwen van je onderwijs, dan helpt het als je ziet hoe collega’s dat hebben gedaan. Daarom verzamelen we in de Zone Docentprofessionalisering goede voorbeelden van Onderwijsinnovatie met ICT. Docenten vertellen hoe zij ICT inzetten en hoe hun onderwijs daar beter van wordt. Ze laten ook zien van wie ze hulp en ondersteuning hebben gehad, want je onderwijs innoveren met ICT, dat is teamwork.

Goede voorbeelden

Onderwijsinnovatie met ICT

Iwan Wopereis van de zone Docentprofessionalisering vertelt wat een goed voorbeeld van onderwijsinnovatie met ICT maakt.

VIDEO
Blended studeren met Collaborate
Haagse Hogeschool

Blended studeren bij huidtherapie

In een nieuwe variant van de deeltijdopleiding Huidtherapie hebben docenten gekozen voor een blended aanpak met inzet van online tools. Zo willen zij studenten motiveren en betrekken ondanks de beperkte contacttijd. De docenten zijn bij de ontwikkeling van deze aanpak ondersteund door de Haagse Blended Learning Desk.

Open Universiteit

Serious game bij psychologie

Docenten bieden studenten in de eerste fase van hun opleiding een serious game aan, ‘De Snuffelstage’. Door de game te spelen doen studenten ervaring op met verschillende werkpraktijken van de psycholoog. De game is ontwikkeld door een multidisciplinair team met de docent als inhoudsspecialist, een ICT-ontwikkelaar, een onderwijskundige (onderzoeker) en een interaction designer.

Serious game De Snuffelstage
Virtual Reality
Avans Hogeschool

Virtual Reality in laboratorium-onderwijs

Bij de laboratorium- en milieukundeopleidingen wordt Virtual Reality ingezet om studenten te laten oefenen met unieke praktijksituaties zoals een plaats delict. Zo beleven ze praktijksituaties waar ze als student anders niet zouden komen. Uniek is dat de VR-omgevingen zijn gemaakt door studenten Technische Informatica, onder begeleiding van docenten en ICTO-ondersteuners.

Universiteit van Twente

360° Peerfeedback

Tijdens het 360° peerfeedback proces ontvangen studenten meerdere malen vanuit verschillende perspectieven feedback. In dit voorbeeld gebeurt dat tijdens het werk aan een grote opdracht, afkomstig uit het werkveld. Studenten hebben een actieve rol in hun eigen leerproces doordat ze meedenken in de formulering van de assessment criteria. Daarnaast ontvangen de studenten peerfeedback, self-assessment feedback, docent feedback en stakeholder feedback. De feedback vanuit al deze perspectieven brengt de student samen in het eindproduct.

360° Peerfeedback
CEPHEI project
University of Twente

Het CEPHEI project

CEPHEI staat voor cooperative E-learning Platform for Higher Education in Industrial Innovation. Het project is erop gericht een e-learningplatform voor industriële innovatie op basis van samenwerking te ontwikkelen. Wat dit project uniek maakt is het feit dat de cursusinhoud niet alleen wordt bepaald door de curricula, maar dat tegelijk rekening wordt gehouden met de behoeften van het bedrijfsleven. Daarnaast zullen er banden worden gelegd met het Nederlandse bedrijfsleven en wordt er onderzoek gedaan naar de leerbehoeften van professionals. Ten slotte zullen open standaarden voor flipped-classroom worden ontwikkeld en aan de gebruiker beschikbaar gesteld.