Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

Nederland leidend op het gebied van onderwijstechnologie

Zone EdTech

De ontwikkelingen in de EdTech sector (Educational Technology) kunnen een goede bijdrage leveren aan het versnellen van onderwijsinnovatie. Er zijn echter veel belemmeringen voor EdTech bedrijven, zoals complexe wet- en regelgeving, gebrek aan standaardisatie en risico-aversie bij ondersteunende afdelingen. Hierdoor blijft echte onderwijsinnovatie met EdTech versnipperd, en ontbreekt ook vaak de aansluiting bij de behoeftes en verwachtingen van studenten en docenten. Het EdTech team wil deze situatie veranderen en van Nederland een vruchtbare broedplaats maken voor (startende) EdTech-bedrijven.

3 Hogescholen
1 University
2 Programmalijnen
Daan Jonker

EdTech implementatiestrategie

Daan Jonker van de zone EdTech vertelt over het belang van een EdTech-strategie in instellingen.

Video

Zone EdTech start half juli als werkgroep

1 juli 2021 Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

Half juli gaat de werkgroep EdTech van start. Lees er hier meer over.

Lees meer over

Opheffen zone EdTech

22 februari 2021 Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech Redactie

De stuurgroep heeft besloten per maart 2021 de zone EdTech​, in haar huidige vorm, stop te zetten.

Lees meer over

Een week uit het EdTech Validation Lab 2020

2 december 2020 Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech Redactie

De tweede editie van het EdTech Validation Lab is in volle gang. Hoe ziet een werkweek van de startups die aan het programma deelnemen eruit?

Lees meer over

De drie problemen met EdTech

29 september 2020 Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

Op verzoek van de webredactie schreef Rens van der Vorst, deelnemer zone EdTech en o.a. actief als technofilosoof, een opiniërende bijdrage over Educational ...

Lees meer over

Startups EdTech Validation Lab bekend!

25 september 2020 Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech Redactie

Op 15 september jl. zijn tijdens een Get in the Ring event de deelnemers geselecteerd voor het EdTech Validation Lab 2020. Een programma van 10 weken waarin startups ...

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Bevindingenrapport EdTech in het hoger onderwijs

Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

Een inventarisatie naar obstakels die door zowel de hoger onderwijsinstellingen als de EdTech leveranciers worden ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2020 zone EdTech

Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

Het is de ambitie van de zone EdTech om van Nederland een Nederland een vruchtbare ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2019 zone EdTech

Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

In de laatste decennia waren ontwikkelingen in onderwijstechnologie (afkorting: EdTech) belangrijke versnellers van innovatie in ...

Lees meer over