Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

Plan van aanpak

Broedmachine voor EdTech startups

Het is de ambitie van de zone EdTech om van Nederland een Nederland een vruchtbare voedingsbodem te maken voor (startende) EdTech-aanbieders en hun educatieve innovaties, en bij voorkeur een toonaangevende Europese voorloper. Door middelen, kennis en (toegepast) onderzoek met betrekking tot de EdTech-markt en EdTech-adoptiestrategieën en -beleid te bundelen, kunnen we de risico’s en kosten van onderwijsinnovatie met EdTech verminderen en het tempo van onderwijsontwikkeling en innovatie binnen onze instellingen verhogen.

Het plan

Uitdaging en ambitie

EdTech Incubator en opschalen van startups

Ontwikkelingen in Education Technology (afkorting: EdTech) zijn de afgelopen decennia belangrijke versnellers van innovatie geweest in het onderwijs, leren en beheren van onderwijsorganisaties en -faciliteiten. Het tempo van ontwikkeling en acceptatie van nieuwe technologieën in traditionele (hoger) onderwijsinstellingen is echter relatief laag vergeleken met andere sectoren (bijv. FinTech, MedTech). Veel EdTech-innovaties, zowel van startups als van volwassen EdTech-bedrijven, mislukken vanwege de lage acceptatiegraad. De onderwijsmarkten staan ​​bekend om hun hoge toetredingsdrempels vanwege dichte en complexe wet- en regelgeving, complexe interne bureaucratieën, gebrek aan standaardisatie en risicoaversie door ondersteunende organisaties. Dit veroorzaakt hoge instapkosten voor nieuwe EdTech-leveranciers die deze markten willen betreden, hoge ontwikkelingskosten voor gevestigde EdTech-bedrijven en hoge kosten en faalpercentages voor instellingen die experimenteren met nieuwe EdTech-producten en -diensten. Onderwijsinnovatie met EdTech blijft daarom versnipperd. Vaak ontbreekt het aan een bevredigende aansluiting bij de behoeften en verwachtingen van studenten en docenten, en lopen early adopters een aanzienlijk financieel risico, omdat onderwijsinnovaties moeilijk in te bedden zijn of niet schaalbaar zijn. Als gevolg hiervan zijn veel vernieuwers gestopt en hebben aanbieders hun innovatie- en ontwikkelingsinspanningen verplaatst naar andere sectoren. De gevestigde EdTech-leveranciers hebben daarom onvoldoende concurrentie en prikkels om continu te innoveren en hun producten en diensten te verbeteren om te voldoen aan de behoeften en verwachtingen van onze studenten, docenten en instellingen.

Het is de ambitie van deze zone om deze situatie te veranderen en van Nederland een vruchtbare voedingsbodem te maken, en bij voorkeur een toonaangevende Europese voorloper, voor (startende) EdTech-aanbieders en hun educatieve innovaties. Door middelen, kennis en (toegepast) onderzoek met betrekking tot de EdTech-markt en EdTech-adoptiestrategieën en -beleid te bundelen, kunnen we de risico’s en kosten van onderwijsinnovatie met EdTech verminderen en het tempo van onderwijsontwikkeling en innovatie binnen onze instellingen verhogen.

Deze versnellingszone is van plan dit te bereiken door een ‘Nederlandse EdTech Incubator’ te creëren om het tempo van innovatie en bedrijfsontwikkeling op de Nederlandse EdTech-markt (inclusief kleuterschool, K12, beroepsonderwijs, hoger onderwijs en professionele opleidingen) te verhogen. Door het ontwerpen van strategieën, beleid en hulpmiddelen om toetredingsdrempels in de hoger onderwijsmarkt te verlagen en daarmee de snelheid van acceptatie, inbedding en schaalbaarheid van onderwijsinnovaties in Nederlandse hoger onderwijsinstellingen te vergroten.

Deze versnellingszone wil dit bereiken door een ‘Dutch EdTech Incubator’ te creëren om het tempo van innovatie en bedrijfsontwikkeling in de EdTech-markt te vergroten, en strategieën, beleid en hulpmiddelen te ontwerpen om toetredingsdrempels naar de Nederlandse onderwijsmarkt (inclusief voorschools onderwijs, K12, beroepsopleidingen, hoger onderwijs en corporate onderwijs en trainingen) te verlagen, en het verhogen van de snelheid van adoptie, inbedding en schaalbaarheid van onderwijsinnovaties in Nederlandse hoger onderwijsinstellingen.

Programma & scope

Twee programmalijnen

Programalijn 1: Opzetten Dutch EdTech Incubator

De HO-instellingen die deelnemen aan deze programmalijn zullen de sterke punten van hun startup incubators, ondernemerschapsprogramma’s en onderwijsinnovatieprogramma’s (bijv. Teaching Labs, Living Labs, Educational Research Groups) combineren en daarmee een internationaal concurrerend ‘EdTech-ecosysteem’ creëren om het tempo van de ontwikkeling en acceptatie van EdTech in het Nederlandse onderwijs te versnellen. De Nederlandse EdTech Incubator zal een netwerk zijn en een reeks programma’s aanbieden die het ontwikkelen en testen van nieuwe producten en diensten door startups en volwassen EdTech-bedrijven voor de hele onderwijsmarkt in Nederland vergemakkelijken en ondersteunen, door toegang te bieden aan studenten en docenten, toegang tot onderwijsonderzoek(ers) voor evidence-informed productontwikkeling en toegang tot HO-instellingen om startende klanten te vinden.

Programmalijn 2: Adoptie en opschalen van EdTech innovaties

De HO-instellingen die deelnemen aan deze programmalijn zullen best practices van de organisatie delen om strategieën, beleid en hulpmiddelen te ontwikkelen voor de acceptatie, inbedding en opschaling van EdTech-innovatie in HO-instellingen. We zullen dit doen door de EdTech-markt en -leveranciers gezamenlijk te evalueren, de geleerde lessen structureel te delen en daarmee het faalpercentage van experimenten en pilotprogramma’s in educatieve innovatieprogramma’s te verlagen. Dit verhoogt het slagingspercentage van deze experimenten en pilots en verlaagt de ontwikkelingskosten. Verder zullen we workshops ontwikkelen voor professionals op het gebied van onderwijsondersteuning, ICT, wetgeving en inkoop om onderscheid te maken tussen vroege en volwassen EdTech-bedrijven en de risico’s van samenwerken met hen in elk van deze fase aan te pakken.

Producten 2020

Validation lab, beleidsraamwerk en communicatiemateriaal

Algemeen

 1. Maak communicatiemateriaal (bijv. animatie) over de EdTech zone voor gebruik binnen de deelnemende instellingen.
 2. Stel een actieplan op voor samenwerking met (toegepast) onderzoek naar EdTech (link met zone Evidence-informed & CEL-LDE). Focus:
  1. Evalueren van de resultaten van experimenten met nieuwe/innovatieve EdTech
  2. Nieuwe of ‘opgeschorte’ onderwijstechnologieën en oplossingen ophalen uit onderzoeksgroepen om op de markt te komen (als startup van eigen bodem of door samen te werken met bestaande ondernemers) of hergebruik in ondernemerschapsprogramma’s voor studenten.

 

Programmalijn 1: Dutch EdTech Incubator

 1. Twee keer uitvoeren van het EdTech validation lab in 2020 en faciliteren van minstens 16 startups.
 2. Het verhogen van het totale percentage Nederlandse startups dat heeft deelgenomen aan het validatieprogramma naar 1 op 3 (in plaats van het huidige aandeel van 1 op 4).
 3. Inschrijven van minimaal 50 studenten voor een project dat deel uitmaakt van een EdTech-ondernemersvak of -programma.
 4. Het verhogen van de bedrijfssponsoring voor het validatieprogramma van de huidige 10.000 euro (Amazon) naar ten minste 50.000 euro (richten op Big EdTech zoals Microsoft, D2L, Instructure, etc.).
 5. Verdubbel het aantal deelnemende (en bijdragende!) HO-partners in het validatieprogramma (aanmelden voor minimaal 5.000 euro ‘pizzageld’ en bij voorkeur 20.000 euro voor startersevenementen in natura bij hun instelling).
 6. Huur een projectmanager in om de deelnemende instellingen te helpen bij het organiseren van idee- en pre-incubatieactiviteiten zoals hackathons, challenges en andere ondernemerschapsactiviteiten om Nederlandse (‘van eigen bodem’) EdTech-startups door studenten, promovendi en onderwijzend personeel te stimuleren.
 7. Het opstellen van een conceptvoorstel opstellen voor de oprichting van een structurele juridische entiteit (stichting?) die na 2023 de activiteiten van de Nederlandse EdTech Incubator kan voortzetten.
 8. Livegang van twee extra Living Labs voor experimenten met en adoptie van EdTech-innovaties (Inholland & Fontys).

 

Programmalijn 2:Adoptie en opschaling van EdTech-innovaties

 1. Toewerken naar een beleidsraamwerk voor adoptie en opschaling, bestaande uit:
 • Gedeelde taal voor EdTech & innovatiestrategieën
 • Opstellen van beleid en tools voor adoptie en opschaling in organisaties:
  • Verdere ontwikkeling van het volwassenheidsmodel voor adoptie en opschaling van EdTech-innovaties binnen HO-instellingen.
  • Verzamelen en beschrijven van best practices voor de acceptatie en opschaling van nieuwe EdTech (bijv. Best Value Procurement, Markets Scans, etc.)
  • Ontwikkelen van conceptdocumenten (contracten, GDPR) om te gebruiken als een blauwdruk, gebaseerd op het volwassenheidsmodel.
  • Maken van een routekaart/stroomdiagram voor andere instellingen ter ondersteuning van het starten van de discussie over adoptie en opschaling.
Doelen 2023

EdTech incubatieprogramma en opschaling

Programmalijn 1: Dutch EdTech Incubator

 • 100+ EdTech startups of innovaties ondersteund
 • PM [250+?] studenten betrokken bij EdTech projecten of ondernemerschapsprogramma’s
 • PM [25+?] EdTech-oplossingen van eigen bodem (bijv. ontwikkeld door docenten of onderzoeksgroepen voor onderwijs) zijn uitgerold of liggen op de plank voor toekomstig gebruik (bijv. voor studentenprojecten in EdTech-ondernemerschapsprogramma’s)
 • 10+ EdTech-startups of -innovaties zijn met succes in gebruik genomen door Nederlandse HO-instellingen
 • 5+ Living Labs voor experimenten en pilots met EdTech-innovaties

 

Programmalijn 2: Adoptie en opschaling van EdTech-innovaties

 • 10+ hoger onderwijsinstellingen hebben beleid en tools geïmplementeerd voor adoptie en opschaling van EdTech-initiatieven
 • 5+ hoger onderwijsinstellingen hebben en onderwijsinnovatiestrategie aangenomen en geïmplementeerd, inclusief samenwerking met EdTech-leveranciers
Resultaten 2019

Terugblik

In dit artikel blikt aanvoerder Jelgar terug op 2019.

Aanvoerder

Jelgar de Wilde

Aanvoerder Jelgar de Wilde vertelt over de plannen van zijn zone voor 2020.

Video