Versnelling van onderwijsinnovatie met EdTech

Plan van aanpak

Broedmachine voor EdTech startups

In de laatste decennia waren ontwikkelingen in onderwijstechnologie (afkorting: EdTech) belangrijke versnellers van innovatie in lesgeven, leren en het managen van onderwijsinstellingen en -faciliteiten. Het tempo van de ontwikkelingen en acceptatie van nieuwe technologieën in traditionele (hoger) onderwijsinstellingen is relatief laag geweest in vergelijking met andere sectoren (bijv. FinTech, MedTech). Veel EdTech-innovaties, zowel van startups als van volwassen EdTech-bedrijven, mislukken als gevolg van (lage) acceptatiegraad. De onderwijsmarkten staan bekend om hun hoge toetredingsdrempels als gevolg van dichte en complexe wet- en regelgeving, complexe interne bureaucratie, gebrek aan standaardisatie en risicoaversie van ondersteunende organisaties. Dit veroorzaakt hoge instapkosten voor nieuwe EdTech-aanbieders die deze markten willen betreden, hoge ontwikkelingskosten voor gevestigde EdTech-aanbieders en hoge kosten en faalkansen voor instellingen die experimenteren met nieuwe EdTech-producten en -services. Onderwijsvernieuwing met EdTech blijft daarom dun gezaaid. Vaak ontbreekt het aan een bevredigende aansluiting op de behoeften en verwachtingen van studenten en docenten, en is er een aanzienlijk financieel risico voor early adopters, omdat onderwijsinnovaties moeilijk te integreren of niet schaalbaar zijn. Als gevolg hiervan zijn veel vernieuwers gestopt en hebben aanbieders hun innovatie- en ontwikkelingsinspanningen verschoven naar andere sectoren. Zittende EdTech providers hebben derhalve onvoldoende concurrentie en prikkels om voortdurend te innoveren en hun producten en diensten te verbeteren om aan de behoeften en verwachtingen van onze studenten, docenten en educatieve organisaties te voldoen.

Relevante bestanden

Plan_van_aanpak_EdTech.pdf

Het plan

Concrete resultaten

EdTech Incubator en opschalen van startups

Het is de ambitie van deze zone om deze situatie te veranderen en om van Nederland een vruchtbare voedingsbodem te maken. Bij voorkeur ook als een toonaangevende Europese positie voor (startende) EdTechs en hun onderwijsvernieuwingen. Door middelen, kennis en (toegepast) onderzoek met betrekking tot de EdTech-markt en EdTech-adoptiestrategieën en -beleid te bundelen, kunnen we de risico’s en kosten van onderwijsinnovatie met EdTech verminderen en het tempo van onderwijsontwikkeling en -innovatie binnen onze instellingen verhogen.

Deze versnellingszone wil dit bereiken door een ‘Dutch EdTech Incubator’ te creëren om het tempo van innovatie en bedrijfsontwikkeling in de EdTech-markt te vergroten, en strategieën, beleid en hulpmiddelen te ontwerpen om toetredingsdrempels naar de Nederlandse onderwijsmarkt (inclusief voorschools onderwijs, K12, beroepsopleidingen, hoger onderwijs en corporate onderwijs en trainingen) te verlagen, en het verhogen van de snelheid van adoptie, inbedding en schaalbaarheid van onderwijsinnovaties in Nederlandse hoger onderwijsinstellingen.

Producten

Twee programmalijnen

Programmalijn 1: opzetten van Dutch EdTech Incubator

De hoger onderwijsinstellingen die deelnemen aan deze zone zullen de sterke punten van hun startup incubators, ondernemerschapsprogramma’s en educatieve innovatieprogramma’s (bijvoorbeeld Teaching Labs, Living Labs, Educational Research Groups) combineren, en daarbij zorgen voor een internationaal concurrerend ‘EdTech-ecosysteem’ om het tempo van EdTech-ontwikkeling en -acceptatie in het Nederlandse onderwijs te versnellen. De Nederlandse EdTech Incubator zal een netwerk zijn en een reeks programma’s bieden die het ontwikkelen en testen van nieuwe producten en diensten door EdTech startups en volwassen EdTech bedrijven voor de gehele onderwijsmarkt in Nederland. Dit doen ze door toegang te verlenen voor studenten en docenten, toegang tot onderwijsonderzoek(ers ) voor evidence-informed productontwikkeling en toegang tot HO-instellingen om launching customers te vinden.

 

Programmalijn 2: Adoptie en opschaling van EdTech-innovaties

De hoger onderwijsinstellingen die deelnemen aan deze zone zullen de best practices uit hun organisaties delen om strategieën, beleid en instrumenten voor adoptie, inbedding en opschaling van EdTech-innovatie in HO-instellingen te creëren. We zullen dit doen door gezamenlijk de EdTech-markt en aanbieders te evalueren, structureel lessen uit te wisselen om daarmee het falen van experimenten en pilotprogramma’s in onderwijsinnovatieprogramma’s tegen te gaan. Dit zal het slagingspercentage van deze experimenten en pilots verhogen en de ontwikkelingskosten verlagen. Verder zullen we workshops ontwikkelen voor professionals op het gebied van onderwijsondersteuning, IT, juridische zaken en inkoop om een onderscheid te maken tussen vroege, volwassen en EdTech-bedrijven, en de bijbehorende risico’s van werken en samenwerken met hen in elk van deze fasen aan te gaan.

Werkwijze

Een vruchtbare voedingsbodem

In de laatste decennia waren ontwikkelingen in onderwijstechnologie (afkorting: EdTech) belangrijke versnellers van innovatie in lesgeven, leren en het managen van onderwijsinstellingen en -faciliteiten. Het tempo van de ontwikkelingen en acceptatie van nieuwe technologieën in traditionele (hoger) onderwijsinstellingen is relatief laag geweest in vergelijking met andere sectoren (bijv. FinTech, MedTech). Veel EdTech-innovaties, zowel van startups als van volwassen EdTech-bedrijven, mislukken als gevolg van (lage) acceptatiegraad. De onderwijsmarkten staan bekend om hun hoge toetredingsdrempels als gevolg van dichte en complexe wet- en regelgeving, complexe interne bureaucratie, gebrek aan standaardisatie en risicoaversie van ondersteunende organisaties. Dit veroorzaakt hoge instapkosten voor nieuwe EdTech-aanbieders die deze markten willen betreden, hoge ontwikkelingskosten voor gevestigde EdTech-aanbieders en hoge kosten en faalkansen voor instellingen die experimenteren met nieuwe EdTech-producten en -services. Onderwijsvernieuwing met EdTech blijft daarom dun gezaaid. Vaak ontbreekt het aan een bevredigende aansluiting op de behoeften en verwachtingen van studenten en docenten, en is er een aanzienlijk financieel risico voor early adopters, omdat onderwijsinnovaties moeilijk te integreren of niet schaalbaar zijn. Als gevolg hiervan zijn veel vernieuwers gestopt en hebben aanbieders hun innovatie- en ontwikkelingsinspanningen verschoven naar andere sectoren. Zittende EdTech providers hebben derhalve onvoldoende concurrentie en prikkels om voortdurend te innoveren en hun producten en diensten te verbeteren om aan de behoeften en verwachtingen van onze studenten, docenten en educatieve organisaties te voldoen.

Het is de ambitie van deze zone om deze situatie te veranderen en om van Nederland een vruchtbare voedingsbodem te maken. Bij voorkeur ook als een toonaangevende Europese positie voor (startende) EdTechs en hun onderwijsvernieuwingen. Door middelen, kennis en (toegepast) onderzoek met betrekking tot de EdTech-markt en EdTech-adoptiestrategieën en -beleid te bundelen, kunnen we de risico’s en kosten van onderwijsinnovatie met EdTech verminderen en het tempo van onderwijsontwikkeling en -innovatie binnen onze instellingen verhogen.

Deze versnellingszone wil dit bereiken door een ‘Dutch EdTech Incubator’ te creëren om het tempo van innovatie en bedrijfsontwikkeling in de EdTech-markt te vergroten, en strategieën, beleid en hulpmiddelen te ontwerpen om toetredingsdrempels naar de Nederlandse onderwijsmarkt (inclusief voorschools onderwijs, K12, beroepsopleidingen, hoger onderwijs en corporate onderwijs en trainingen) te verlagen, en het verhogen van de snelheid van adoptie, inbedding en schaalbaarheid van onderwijsinnovaties in Nederlandse hoger onderwijsinstellingen.

Voorwaarden voor succes

Financiering voor de startups

Voorwaarden voor succes van de zone zijn het verwerven van financiering voor de startup incubator, een startup-investeringsfonds en toegepaste onderwijsonderzoeksprojecten in de living/teaching labs. Hiervoor geldt: 2 miljoen euro voor een fonds voor Nederlandse EdTech startups (doelstelling 2019), vier maal 150.000 euro voor het draaien van de Nederlandse Start-up Incubator (doelstelling voor 2019), vier maal 1 miljoen euro door een afgesloten deal door een startup van EdTech-investeerders (via jaarlijkse EdTech-beleggersdag, doelstelling voor 2020) en vier maal 250.000 euro aan financiering toegekend voor toegepaste EdTech-onderzoeksprojecten in Living Labs (doelstelling voor 2019-2022).

Versnelling

Een definitie voor EdTech

EdTech is voor de meeste mensen slechts een woord.  Om te kunnen versnellen, hebben we focus en bereik nodig. Dat betekent een nauwkeurige definitie van wat EdTech wel is en wat het niet is. Een consistent gebruik van de vastgestelde definitie zal enorm helpen versnellen. Natuurlijk hebben we een eerste idee van wat EdTech zou moeten zijn: het gaat over startups in EdTech en R&D van grotere bedrijven voor allerlei onderwijsondersteuning, van pedagogisch tot logistiek.

Er is een aantal EdTech-incubators in Nederland. Sommigen zijn permanent, anderen tijdelijk en ze verschillen. Nederland is klein genoeg om één (virtuele) EdTech-incubator te hebben met een focus op Europa. Universiteiten en grote IT-partners moeten in de ecostructuur worden geplaatst. De faciliteiten voor deze incubator ecostructuur moeten sterk worden verbeterd en de EdTech-gemeenschap moet worden gebouwd.  Er moet een aantrekkelijke, gemakkelijke en leuke manier zijn om uit te leggen wat EdTech is in dit programma en wat de ambitie van het programma is.

Daarnaast hebben we een duidelijke definitie nodig van wat een living lab is. Volgens onze definitie is het een organisatiestructuur binnen een universiteit die EdTech in staat stelt om hun producten te testen. Soms bevindt dit living lab zich op een fysieke plek (zoals een leslab), maar meestal is het een pilot in kleinschalige situaties in het echte leven.

Relevante bestanden

Plan_van_aanpak_EdTech.pdf
Aanvoerder

Timo Kos

“Stel, een startende onderneming van studenten heeft een fantastisch idee om met behulp van technologie het onderwijs te verbeteren. Als je ze dan verplicht om eerst een lang aanbestedingstraject in te gaan waarvoor ze juristen moeten inhuren, zijn ze al failliet voordat ze beginnen. Daar is een ander model voor nodig, zoals een living lab voor EdTech, waar aangepaste regels en contracten gelden. Wij willen de drempels verlagen waar onderwijstechnologiemakers tegenaan lopen. Als wij zorgen dat startups en ontwikkelafdelingen van gevestigde onderwijsondersteunende bedrijven sneller kunnen innoveren, samen met ons, dan sluiten hun producten beter aan bij de wensen van onze studenten en docenten en kunnen we ze sneller implementeren. De volgende stap is om er onderwijsonderzoekers aan te koppelen.

Sommige onderwijsinstellingen hebben al incubators of living labs ingericht om startups op weg te helpen en samen met docenten en studenten met onderwijstechnologie te experimenteren. Een incubator is een broedplaats om beginnende bedrijven te helpen met starten en groeien. Door de bestaande incubators en living labs te bundelen, willen we een incubator worden voor heel Nederland, of zelfs voor heel Europa. Nederland is uitstekend gepositioneerd om een voortrekkersrol te vervullen op dit gebied. We lopen al voor op het gebied van onderwijstechnologie. We kunnen bestaande initiatieven versterken door ze te bundelen en te onderzoeken. Daarmee maken we Nederland een plek waar topbedrijven willen zijn, waardoor we altijd de eerste zijn die daar baat van hebben en ook invloed kunnen uitoefenen. Over tien jaar zijn wij in Europa een leidend land op het gebied van nieuwe onderwijstechnologie.

Heb je een idee voor een onderwijstechnologieproduct of een onderwijstechnologisch bedrijf? Meld je aan voor het Validatielab, dat in september 2019 begint. Met de incubators en living labs van de onderwijsinstellingen gaan wij op zoek naar een markt voor jouw product.”