Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT

Plan van aanpak

Versterken van infrastructuur voor uitwisselen en gebruiken van kennis

De zone Evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT heeft als stip op de horizon voor ogen dat in 2023 instellingen in het hoger onderwijs (vanzelfsprekend) evidence-informed werken bij het ontwerpen van onderwijs met ICT. In dit streven richt de zone zich specifiek op de sleutelfiguren die wijzen van evidence-informed werken op het gebied van onderwijsinnovatie met ICT breed kunnen stimuleren en faciliteren binnen de betreffende instellingen.

De producten die ontwikkeld worden door de zone hebben tot doel binnen instellingen het bewustzijn van wat evidence-informed werken inhoudt en waarom het van belang is te stimuleren. Ook hebben de producten als doel handvatten te bieden die implementatie van processen van evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT ondersteunen. Voor 2021 heeft de zone onderstaand plan van aanpak ontwikkeld.

Het plan

Speerpunten 2021

Ontwikkelen, stimuleren en faciliteren

  1. Het ontwikkelen en beschikbaar stellen van good practices en instrumenten die alle ontwikkelingsfasen van evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT illustreren en zo vormgegeven zijn dat vertaling naar een nieuwe context optimaal ondersteund wordt;
  2. Het ontwikkelen en beschikbaar maken van een kennisbasis over evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT, en op basis hiervan (online) modules ontwikkelen die instellingen ondersteunen bij de implementatie van evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT;
  3. Het stimuleren en faciliteren van directe kennisdeling en -ontwikkeling met betrekking tot evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT binnen en tussen instellingen. Tevens willen we inzichtelijk maken hoe instellingen het proces van evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT organiseren en deze inzichten breed beschikbaar maken.
Impact en implementatie

Tweesporenbeleid

We volgen een tweesporenbeleid om de impact te vergroten in 2021.

Als eerste zetten we in op de zoneleden en betrokken instellingen: hoe kunnen we daar de impact vergroten en hen maximaal betrekken bij de werkpakketten?

Als tweede spoor zetten we in op bekendheid van de evidence-informed onderwijsinnovatie met ICT naar buiten toe. Hiertoe worden de door de zone ontwikkelde producten, in samenspraak met de communicatieadviseur en productmanager van het versnellingsplan, op een aansprekende wijze vormgegeven en wordt er een communicatiestrategie opgezet die de door de zone geformuleerde doelen naar buiten toe maximaal ondersteunt.

Om kennisdeling en impact verder te vergroten zijn we nauw betrokken bij ontwikkelingen rondom het NRO kennisknooppunt (onderwijskennis.nl). Bijvoorbeeld vanuit de ontwikkelde template voor goede voorbeelden en het voeren van gezamenlijke regie vanuit het Versnellingsplan.