Flexibilisering van het onderwijs

Ga direct naar
Een flexibeler systeem voor studenten

Zone Flexibilisering

Flexibilisering van het hoger onderwijs kent veel facetten; zoals een onderwijscatalogus, modularisering, micro-credentialing, standaardisatie, flexibele inzetplanning, leeruitkomsten, online afstandsonderwijs, mengvormen van face-to-face en online onderwijs, leerwegonafhankelijke toetsing, micromasters, afspraken over organisatie van samenwerking en natuurlijk leven lang leren. Er is een enorme diversiteit aan ingrediënten waarmee het hoger onderwijs verregaand geflexibiliseerd kan worden.

15 Hogescholen
6 Universiteiten
4 Studentroutes
Aanvoerders

Ulrike Wild & Paul den Hertog

Aanvoerder Ulrike vertelt over de plannen van haar zone.

Ulrike

Leren en ontwikkelen in 2060

22 januari 2020 Flexibilisering van het onderwijs Yvonne Florissen

Afgelopen vrijdag was ik bij het Futures Literacy Knowlab van de zone Flexibilisering. Een team van de Hanzehogeschool verzorgde de workshop. Het doel was het ...

Lees meer over

De mensen van het Versnellingsplan: Elsbeth Vonkeman

14 januari 2020 Flexibilisering van het onderwijs Redactie

Elke week stellen we een ander Versnellingsplanlid aan je voor. Deze week: Elsbeth Vonkeman, Verandermanager Hogeschool Windesheim en lid van de zone Flexibilisering.

Lees meer over

De mensen van het Versnellingsplan: Fred Gaasendam

17 december 2019 Flexibilisering van het onderwijs Redactie

Elke week stellen we een ander Versnellingsplanlid aan je voor. Deze week: Fred Gaasendam, Programmamanager BOOST bij de Technische Universiteit Eindhoven en lid van de ...

Lees meer over

Challenge Day: De leeromgeving van de toekomst

11 december 2019 Flexibilisering van het onderwijs Redactie

Op donderdag 12 maart 2020 vindt de Challenge Day van SURF plaats. Thema van deze Challenge Day is 'De leeromgeving van de toekomst'. SURF daagt leveranciers uit ...

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Flyer zone Flexible Education English

Flexibilisering van het onderwijs

Over the next four years, the Flexibilisation Team will be working on the meaning and impact of making education more flexible. They will explore possibilities, ...

Lees meer over

Plan van aanpak zone Flexibilisering

Flexibilisering van het onderwijs

De versnellingszone Flexibilisering is met 17 deelnemende instellingen één van de grootste zones van het Versnellingsplan. Flexibilisering is een multidisciplinair vraagstuk met onderwijskundige, organisatorische ...

Lees meer over

Flyer zone Flexibilisering

Flexibilisering van het onderwijs

Flexibiliseren manifesteert zich in verschillende dimensies, zoals tempo, tijd, plaats, inhoud of niveau. Iedere dimensie brengt een eigen set uitdagingen met zich mee. In de ...

Lees meer over