Flexibilisering van het onderwijs

Een flexibeler systeem voor studenten

Zone Flexibilisering

Flexibilisering van het hoger onderwijs kent veel facetten; zoals een onderwijscatalogus, modularisering, micro-credentialing, standaardisatie, flexibele inzetplanning, leeruitkomsten, online afstandsonderwijs, mengvormen van face-to-face en online onderwijs, leerwegonafhankelijke toetsing, micromasters, afspraken over organisatie van samenwerking en natuurlijk leven lang leren. Er is een enorme diversiteit aan ingrediënten waarmee het hoger onderwijs verregaand geflexibiliseerd kan worden.

15 Hogescholen
3 Universiteiten
4 Studentroutes
Aanvoerders

Ulrike Wild & Paul den Hertog

Aanvoerder Ulrike vertelt over de plannen van haar zone.

Ulrike

De mensen van het Versnellingsplan: Anne Venema

12 november 2019 Flexibilisering van het onderwijs Redactie

Elke week stellen we een ander Versnellingsplanlid aan je voor. Deze week: Anne Venema, Onderwijskundig adviseur bij De Haagse Hogeschool en lid van de zone ...

Lees meer over

Interviewreeks: Lucie Lolkema

14 oktober 2019 Flexibilisering van het onderwijs Redactie

Vorige week lanceerden we de nieuwe website van het Versnellingsplan. Om dit te vieren, spreken we deze week dagelijks met een lid van het Versnellingsplan ...

Lees meer over

Studentensessie over flexibilisering

11 juli 2019 Flexibilisering van het onderwijs Janina van Hees

15 studenten namen op 13 mei 2019 deel aan de feedbacksessie die SURF en de Versnellingszone

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Plan van aanpak zone Flexibilisering

Flexibilisering van het onderwijs

De versnellingszone Flexibilisering is met 17 deelnemende instellingen één van de grootste zones van het Versnellingsplan. Flexibilisering is een multidisciplinair vraagstuk met onderwijskundige, organisatorische ...

Lees meer over

Flyer zone Flexibilisering

Flexibilisering van het onderwijs

Flexibiliseren manifesteert zich in verschillende dimensies, zoals tempo, tijd, plaats, inhoud of niveau. Iedere dimensie brengt een eigen set uitdagingen met zich mee. In de ...

Lees meer over