Versterken van digitale human capital

Sneller inspelen op de digitale transformatie

Zone Human capital

De zone Versterken van digitale Human Capital werkt aan het ontwikkelen van digitale vaardigheden in het hoger onderwijs met een focus op de digitale transformatie, zodat studenten opgeleid worden tot gewilde professionals en professionals zich kunnen blijven ontwikkelen.  

Door digitalisering verandert de samenleving in rap tempo. Daarmee veranderen ook de verwachtingen en eisen van werkgevers en de maatschappij. Als zone stellen we het werkveld en het onderwijs de vraag: wat is er nodig om studenten en professionals op te leiden tot digitaal vaardige professionals? Het doel hierbij is dat ze toegerust zijn voor nieuwe beroepen en een bijdrage kunnen leveren aan het oplossen van diverse maatschappelijke en economische vraagstukken waar digitalisering een rol speelt.

Het onderwijs kan beter inspelen op (digitale) ontwikkelingen in de maatschappij door studenten en professionals meer voor te bereiden op deze ontwikkelingen. De behoefte voor het oplossen van digitaliseringsvraagstukken bij zowel hogescholen als universiteiten is groter geworden. We zien een groeiend bewustzijn over het belang van het aansluiten bij digitale maatschappelijke vraagstukken, omdat iedereen met digitalisering te maken heeft. Denk bijvoorbeeld aan het data-gedreven werken in gezondheidszorg of ethische discussies over gezichtsherkenning bij opsporingsdiensten.  

Wij zijn er voor universiteiten en hogescholen die:

  • digitale human capital willen ontwikkelen;
  • een bijdrage willen leveren aan digitaal vaardige studenten op de arbeidsmarkt en in de maatschappij;
  • erkennen dat een leven lang digitale talentontwikkeling voor afgestudeerden en professionals noodzakelijk is.

De zone wordt aangevoerd door Caroline van de Molen van Hogeschool Saxion.

4 Hogescholen
4 Werkpakketten

Wat zijn digitale vaardigheden?

Digitale vaardigheden gaat in de context van de zone over de interactie van de afgestudeerden met digitale informatie. Kun je digitaal de informatie vinden die je zoekt? Kun je beoordelen wat de kwaliteit van de gevonden digitale informatie is? Door digitale vaardigheden op te nemen in de curricula bereiden we studenten adequater voor op de snel veranderende arbeidsmarkt en het kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Hierbij gaat het om zowel ICT-kennis en -vaardigheden in specifieke vakken als om vaardigheden die studenten zich eigen maken als digitale wijsheid.   

Per opleiding, beroepsgroep of sector verschilt dus de behoefte voor digitale vaardigheden. Daarom richt de zone zich op het borgen van toekomstbestendige vaardigheden. Deze vaardigheden kun je van beroep naar beroep, en functie naar functie meenemen, en de afgestudeerden is zelf in staat die vaardigheden mee te nemen en in de nieuwe context toe te passen. Digitale vaardigheden gaan dus over veel meer dan alleen maar kunnen werken met software of weten hoe je een device opstart of afsluit. 

We streven hierbij naar een continue verbinding tussen het onderwijs en de maatschappij. Toekomstbestendige digitale vaardigheden kun je van beroep naar beroep, en functie naar functie meenemen. Het resultaat zijn studenten, alumni en medewerkers die digitaal vaardig zijn en voorbereid zijn op een digitale maatschappij 

Wat levert het op?

Het Versnellingsplan is er voor en door het hoger onderwijs. Met collega hogescholen en universiteiten wordt er samen geleerd en ontwikkeld. Daarbij worden de krachten en aanwezige kennis gebundeld. Hoger onderwijsinstellingen zijn in staat behoeftes op het gebied van digitalisering van de arbeidsmarkt te vertalen in onderwijs voor huidige en nieuwe doelgroepen. Bij het reguliere onderwijs aansluiten op wat studenten geleerd hebben. 

We werken er als zone aan dat dit nog meer, nog beter, en nog vaker gebeurt. Ook vraag de veranderende arbeidsmarkt om een kritische blik op de inhoud van de curricula en eindtermen. Door digitalisering op te nemen in de curricula bereiden we studenten adequater voor op de snel digitaliserende arbeidsmarkt.

Het werk van de zone richt zich onder andere op toekomstbestendige competentieprofielen, hybride leeromgevingen, verbinding met stakeholders en het ontwikkelen en verzamelen van tools. We werken daarin samen met studenten, docenten, onderwijsontwikkelaars, onderwijsdirecteuren en de arbeidsmarkt. Daarnaast zetten we in op het belang van het werken aan digitale human capital in strategische plannen van onderwijsinstellingen en in curricula en onderwijsmodellen. De zone werkt in een ‘open collective circle’: een team bestaande uit een afvaardiging van verschillende hogescholen en universiteiten. Vanuit het team wordt er hecht samengewerkt met input van buitenaf, zoals de AI Coalitie, verschillende Human Capital Agenda’s en het Groeifonds. Ook vindt er op dit moment een nauwe samenwerking plaats met I-Partnerschap. Zo trekken we inhoudelijk samen op en versterken we elkaar bij bijeenkomsten die we organiseren.

Aanvoerder

Caroline van de Molen

Caroline vertelt je over waarom de naamsverandering van de zone (voorheen Aansluiting arbeidsmarkt), de noodzaak van het versterken van digitale human capital en de plannen.

Video

Learning community zone Human capital: uit de startblokken

13 juli 2021 Versterken van digitale human capital

De zone Versterken van digitale human capital is van start met de learning community Leeromgevingen op het snijvlak van onderwijs en organisaties. Lees er hier ...

Lees meer over

AI & Human capital: Balans tussen hard en soft skills

25 juni 2021 Versterken van digitale human capital David Otten

Deze maand is het de maand van AI in het onderwijs. In zijn blog kijkt David Otten er vanuit de zone Versterken van digitale Human ...

Lees meer over

Samenwerken in hybride leeromgevingen: doe mee in onze proeftuinen

20 mei 2021 Versterken van digitale human capital

De zone Human capital organiseert proeftuinen op het gebied van hybride leeromgevingen: een omgeving waarin het bedrijfsleven en het onderwijs samenwerkt aan digitaliseringsvraagstukken.

Lees meer over

Zone Aansluiting arbeidsmarkt wordt zone Human capital

29 april 2021 Versterken van digitale human capital Redactie

De zone Aansluiting op de arbeidsmarkt verbeteren heeft een nieuwe naam: Versterken van digitale human capital. Hiermee wil de zone het doel beter benadrukken.

Lees meer over

Oproep proeftuinen samenwerking onderwijs en bedrijfsleven

2 april 2021 Versterken van digitale human capital Amber Kornet

Werk je bij een hoger onderwijsinstelling of een bedrijf en wil je leren om beter samen te werken binnen een hybride leeromgeving? Vul de vragenlijst ...

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Roadmap Op weg met digitalisering

Versterken van digitale human capital

Wil je meer weten over hoe de digitalisering binnen het (hoger)onderwijs nauw samenhangt met ...

Lees meer over

Flyer zone Human capital

Versterken van digitale human capital

Waar de zone Human capital zich voor in zet? Dat en meer lees je in ...

Lees meer over

Tool Opstarten hybride leeromgevingen

Versterken van digitale human capital

Een hybride leeromgeving opstarten: hoe doe je dat? De zone Versterken van digitale human capital ...

Lees meer over

Plan van Aanpak 2020 zone Arbeidsmarkt

Versterken van digitale human capital

Aan de hand van vijf werkpakketten werkt deze zone met werkveld, onderzoek en onderwijs aan ...

Lees meer over
Blijf op de hoogte

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van het Versnellingsplan

Inschrijven nieuwsbrief

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.