Hybride leeromgevingen

Oproep voor deelnemers focusgroep

Eerste resultaten bekend

Welke samenwerkingsvoorwaarden zijn er voor het initiëren van hybride leeromgevingen? De zone Versterken van digitale human capital onderzoekt deze vraag. 

Publiek-private samenwerkingsverbanden zijn de afgelopen jaren sterk toegenomen in het hoger onderwijs. Bijvoorbeeld in hybride leeromgevingen. Dit zijn omgevingen waarin arbeidsmarkt, onderwijs en student zo geïntegreerd mogelijk samenwerken. Het uitgangspunt is het aanbod van zo realistisch mogelijke praktische uitdagingen.

Deze samenwerkingsverbanden bieden meerdere partijen voordelen:

  • praktijkervaring studenten;
  • nieuw onderwijsaanbod hoger onderwijs;
  • studentcontact en netwerkvergroting bedrijven.

Eerste onderzoeksresultaten bekend

De eerste verkenning naar hybride leeromgevingen richtte zich op randvoorwaarden om tot goede samenwerking te komen. Zoals organisatie, financiering en tips voor goede projectbegeleiding. Voor de verkenning zijn negen uiteenlopende casussen bestudeerd. De aanbevelingen zijn verwerkt tot drie infographics: (klik op de afbeelding om de infographic uitvergroot te bekijken)

 

1. Kwalificering digitale arbeidsmarkt

Gebaseerd op cases die zich richten op kennisontsluiting voor nieuwe doelgroepen (zoals omscholers)

Aansluiting-arbeidsmarkt-infographic-kwalificering-digitale-arbeidsmarkt

2. Voorlopende bedrijven

Bedrijven die onderwijs helpen invullen of ontwikkelen

Aansluiting-arbeidsmarkt-infographic-voorlopende-bedrijven

3. Co-innoveren

Hybride samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt

Aansluiting-arbeidsmarkt-infographic-co-innoveren

 

Oproep voor feedback

Ben je student, docent, opleidingscoördinator of geïnteresseerde uit het bedrijfsleven en wil je jouw ervaringen op het gebied van hybride leeromgevingen delen? We komen voor dit onderzoek graag in contact met je. Stuur een e-mail aan Lonneke Brands, l.brands@saxion.nl, teamlid zone Human capital.