Gezamenlijk koersen op versnelling

Ga direct naar
Draagvlak creëren voor onderwijsinnovatie

Zone Koersen

Het team van de zone ‘Gezamenlijk koersen op versnelling’ bestaat uit 17 bestuurders van hogescholen en universiteiten. In dit team wordt een bestuurlijk gesprek gevoerd over digitalisering in het hoger onderwijs, met speciale aandacht voor de thema’s van het Versnellingsplan.

Gezamenlijk koersen

De initiatieven van het versnellingsplan dragen bij aan de transitie van het Nederlands hoger onderwijs naar een hoger onderwijs dat de kansen van de digitalisering benut. Deze transitie vraagt een dialoog van bestuurders, ministerie van OCW, NVAO, NWO, KNAW, NRO en andere stakeholders in het hoger onderwijs. Daarvoor is de zone ‘Gezamenlijk koersen op versnelling’ in het versnellingsplan bedoeld. Het team bestaat uit zestien bestuurders van hogescholen en universiteiten. Elisabeth Minnemann (Breda University of Applied Sciences) en Theo Bastiaens (Open Universiteit) zijn de aanvoerders van deze zone.

Bestuurlijke ontmoeting

Het programmateam faciliteert bestuurlijke ontmoetingen over ontwikkelingen rondom de thema’s van het Versnellingsplan, met als doel de bestuurlijke slagkracht te organiseren die nodig is om de transitie te realiseren. Er worden strategieën ontwikkeld om beter te profiteren van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs en voor internationale profilering. Ook vindt bestuurlijke afstemming over het versnellingsplan via deze zone plaats.

Relevante bestanden

12 Hogescholen
5 Universiteiten
17 Bestuurders

Communityplatforms voor het hoger onderwijs

5 december 2019 Versnellingsplan Redactie

Ik kom zojuist van de SURF Onderwijsdagen, en man, wat heb ik een goeie dag gehad! Sommigen zullen misschien ...

Lees meer over

Rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie: Digitalisering in het hoger onderwijs

27 november 2019 Versnellingsplan Redactie

Vorige week waren Ulrike Wild (aanvoerder zone Flexibilisering), Theo Bakker (aanvoerder zone

Lees meer over

De mensen van het Versnellingsplan: Josephine Verstappen

26 november 2019 Versnellingsplan Redactie

Elke week stellen we een ander Versnellingsplanlid aan je voor. Deze week: Josephine Verstappen, beleidsadviseur bij de VSNU en lid van het Programmateam.

Lees meer over

Samen optrekken in flexibilisering

25 november 2019 Gezamenlijk koersen op versnelling Yvonne Rouwhorst

Op 6 november vond de tweede bijeenkomst van de zone Gezamenlijk koersen op versnelling ...

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Handout Rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie Studiedata

Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata

Ulrike Wild (aanvoerder zone Flexibilisering), Theo Bakker (aanvoerder zone Studiedata

Lees meer over

Flyer zone Flexible Education English

Flexibilisering van het onderwijs

Over the next four years, the Flexibilisation Team will be working on the meaning and impact of ...

Lees meer over

Modellen studiedata

Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata

Binnen de zone Studiedata gebruiken we een aantal modellen om het veilig en betrouwbaar benutten van studiedata ...

Lees meer over

Bouwstenen effectieve docentprofessionalisering

Faciliteren en professionaliseren van docenten

Hoe richt je de professionalisering van docenten op het gebied van ICT in het onderwijs binnen je instelling zo effectief mogelijk in? De zone Faciliteren ...

Lees meer over