Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Een taal om over studiedata te praten

Zone Studiedata

Wat zijn de randvoorwaarden die het benutten van studiedata een succes maken? Wat is er nodig op het niveau van de instelling, en wat is er nodig op nationaal niveau? Aspecten die belangrijk zijn, zijn soorten onderwijsdata, datakwaliteit, betrouwbaarheid van analyses, privacy en ethiek, beveiliging, personele randvoorwaarden, organisatorisch draagvlak, toepasbare inzichten en doelgroepen, en (landelijk) wetenschappelijk onderzoek.

5 Hogescholen
5 Universiteiten
5 Activiteiten
Aanvoerder

Theo Bakker

Aanvoerder Theo vertelt over de plannen van zijn zone voor 2020.

Video

Terugblik 2019: De zone Studiedata

8 april 2020 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten Redactie

Het eerste jaar van het Versnellingsplan zit erop. In een reeks interviews blikken we met de aanvoerders van de zones terug op hoe het hun ...

Lees meer over

De mensen van het Versnellingsplan: Tom Konings

25 februari 2020 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten Redactie

Elke week stellen we een ander Versnellingsplanlid aan je voor. Deze week: Tom Konings, Operations Controller bij Breda University of Applied Sciences, en lid van ...

Lees meer over

Het Statistisch Handboek Studiedata is live!!!

17 februari 2020 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten Redactie

Op vrijdag 14 februari werd het Statistisch Handboek Studiedata gelanceerd. De lancering vond plaats bij SURF in Utrecht en werd bezocht door ongeveer 30 geïnteresseerden.

Lees meer over

De mensen van het Versnellingsplan: Iris Huis in 't Veld

4 februari 2020 Veilig en betrouwbaar studiedata benutten Redactie

Elke week stellen we een ander Versnellingsplanlid aan je voor. Deze week: Iris Huis in 't Veld, community manager bij SURF en verbinder van de ...

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Plan van Aanpak 2020 zone Studiedata

Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

De zone studiedata wil zorgen voor (infrastructurele) randvoorwaarden die het mogelijk maken dat instellingen regie kunnen voeren op het bewaren en analyseren van studiedata, met ...

Lees meer over

Handout Rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie Studiedata

Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Ulrike Wild (aanvoerder zone Flexibilisering), Theo Bakker (aanvoerder zone Studiedata), Rens van der Vorst (lid zone EdTech) en Roos van Leeuwen (lid Stuurgroep) van het ...

Lees meer over

Modellen studiedata

Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Binnen de zone Studiedata gebruiken we een aantal modellen om het veilig en betrouwbaar benutten van studiedata te duiden.

Lees meer over

Folder zone Studiedata

Veilig en betrouwbaar studiedata benutten

Onderwijsinstellingen hebben veel gegevens over hun studenten: van vooropleidingen tot leerroutes, van aanmeldgegevens tot testresultaten. Alle data uit de digitale leeromgeving, tools, studentinformatiesystemen en uit ...

Lees meer over