Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata

Ga direct naar
Een taal om over studiedata te praten

Zone Studiedata

Wat zijn de randvoorwaarden die het benutten van studiedata een succes maken? Wat is er nodig op het niveau van de instelling, en wat is er nodig op nationaal niveau? Aspecten die belangrijk zijn, zijn soorten onderwijsdata, datakwaliteit, betrouwbaarheid van analyses, privacy en ethiek, beveiliging, personele randvoorwaarden, organisatorisch draagvlak, toepasbare inzichten en doelgroepen, en (landelijk) wetenschappelijk onderzoek.

5 Hogescholen
5 Universiteiten
5 Activiteiten
Aanvoerder

Theo Bakker

Aanvoerder Theo vertelt over de plannen van zijn zone.

Theo

Zone Studiedata lanceert Statistisch Handboek

13 januari 2020 Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata Redactie

Op 14 februari wordt het statistisch handboek van de zone Studiedata gelanceerd. Tijdens een lanceringsevenement bij SURF in Utrecht wordt het statistisch handboek gepresenteerd.

Lees meer over

De mensen van het Versnellingsplan: Roland Ettema

7 januari 2020 Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata Redactie

Elke week stellen we een ander Versnellingsplanlid aan je voor. Deze week: Roland Ettema, Informatiemanager en onderzoeker in Data Sciences bij de Open Universiteit en ...

Lees meer over

Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs voor hoger onderwijs

13 november 2019 Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata Redactie

Hoe kunnen we beter inzicht krijgen in de onderwijsloopbanen van studenten in het hoger onderwijs? Hoe maken we slim gebruik van alle bestaande onderwijsgegevens op ...

Lees meer over

Een statistisch handboek voor het hoger onderwijs

1 november 2019 Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata Theo Bakker

Nu het gebruik van studiedata toeneemt, neemt ook de behoefte aan een statistisch handboek voor het hoger onderwijs toe. De zone Studiedata ontwikkelt het.

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Handout Rondetafelgesprek Tweede Kamercommissie Studiedata

Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata

Ulrike Wild (aanvoerder zone Flexibilisering), Theo Bakker (aanvoerder zone Studiedata), Rens van der Vorst (lid zone EdTech) en Roos van Leeuwen (lid Stuurgroep) van het ...

Lees meer over

Modellen studiedata

Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata

Binnen de zone Studiedata gebruiken we een aantal modellen om het veilig en betrouwbaar benutten van studiedata te duiden.

Lees meer over

Folder zone Studiedata

Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata

Onderwijsinstellingen hebben veel gegevens over hun studenten: van vooropleidingen tot leerroutes, van aanmeldgegevens tot testresultaten. Alle data uit de digitale leeromgeving, tools, studentinformatiesystemen en uit ...

Lees meer over

Plan van aanpak zone Studiedata

Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata

De zone ‘Veilig en betrouwbaar benutten van studiedata’ werkt aan de randvoorwaarden om studiedata te kunnen analyseren. We kijken naar de stappen die nodig ...

Lees meer over