Toetsen op afstand

Toetsen met een afstandscomponent

Werkgroep Toetsen op afstand

Plaats- en tijdonafhankelijk toetsen staat vanwege de pandemie hoog op de agenda. Op het gebied van toetsen op afstand is nog een wereld te winnen. Daarom zet de werkgroep Toetsen op afstand zich in om de kennisontwikkeling rond dit onderwerp te bundelen, en kijkt de werkgroep vooruit naar de toekomst door een visie op dit thema te ontwikkelen.

De COVID-19-crisis toonde enerzijds hoe veerkrachtig het hoger onderwijs kan zijn op het gebied van online onderwijs, maar ook de pijnpunten van plaats- en tijdonafhankelijk toetsen. De pandemie heeft de noodzaak van plaats onafhankelijk toetsen onder een vergrootglas gelegd. Ook schetsen zich de contouren van de periode na de crisis. Niet alleen tijdens de COVID-19-crisis is het digitaal afnemen van toetsen toegenomen, ook bij terugkeer naar de campus verwachten we een toename. Daarom werkt de werkgroep aan een visie op toetsen op afstand, om zo te kunnen voorsorteren op de toekomst.

De kansen rondom toetsen op afstand worden breed gezien. Diverse stakeholders zijn al eigen werkgroepen, gebruikersgroepen en kennisdelingsgroepen gestart om antwoorden te verzamelen en uit te wisselen. Het is de taak van de werkgroep om de inzet van deze netwerken te bundelen en antwoorden te initiëren die we aan stakeholders terug kunnen geven.

Doel van de werkgroep

Het doel van de werkgroep is bij te dragen aan goede toetsing op afstand in het hoger onderwijs. De werkgroep richt zich op de volgende activiteiten:

 • het signaleren van vraagstukken en actief delen van nieuwe inzichten;
 • Oplossingen initiëren en aanjagen voor de vraagstukken;
 • Praktische handvatten ontwikkelen voor stakeholders;
 • Krachten bundelen van de verschillende netwerken.

Het doel staat om voor september 2021 vraagstukken en nieuwe inzichten te identificeren en publiceren. Daarbij moeten de eerste oplossingen voor de meest acute problematiek geïnitieerd zijn. Tevens wil de doelgroep dat de tools en handvatten via de verschillende landelijke netwerken bij de stakeholders terecht komen. Denk hierbij aan het organiseren van een landelijke samenwerking rondom proctoringsvraagstukken, een visiedocument voor toetsen op afstand, handvatten voor de transitie in toetsen en een checklist op het gebied van toetsorganisatie en procedures.

Thema’s

De werkgroep Toetsen op afstand werkt met verschillende thema’s. Van het ontwerp van toetsen tot online proctoring. Met de volgende vijf thema’s gaat de werkgroep aan de slag:

 1. Toetsdoel & toetsontwerp
 2. Procedures
 3. Toetsorganisatie
 4. Proctoring
 5. Visie op toetsen op afstand

Alle vijf de thema’s dragen bij aan betere toetsing op afstand. Voor zowel kennis- en beroepsvaardighedentoetsen als voor inzichttoetsen. Meer weten over de thema’s?

Ga naar de themapagina

 

Stakeholders

De belanghebbenden bij toetsen op afstand zijn divers: van examencommissies tot aan beleidsmedewerkers. Daarom maken we binnen de werkgroep Toetsen op Afstand onderscheid tussen de volgende stakeholders:

 • Studenten, docenten, bestuurders (o.a. opleidingsdirectie), examencommissies, medezeggenschap
 • Toetsexperts (onderwijsdeskundigen, toetscoördinatoren, onderwijsadviseurs)
 • Beleidsmedewerkers (OER) en kwaliteitszorgmedewerkers
 • Functionaris gegevensbescherming
 • Onderwijslogistiek
 • Juridisch adviseurs

Maar ook:

 • ICT support/Functioneel beheerders
 • leveranciers van software (o.a. toetsapplicaties & proctoring applicaties) en inkoop.

Impact

Hoe zorgt de werkgroep Toetsen of Afstand voor daadwerkelijke impact? De materialen die voortkomen uit de werkzaamheden van de werkgroep Toetsen op Afstand zullen worden verspreid en gepromoot bij de diverse stakeholders. Hiervoor zullen verschillende acties worden ondernomen, waaronder het organiseren van informatieve webinars, discussiebijeenkomsten, workshops, en hands-on trainingen. Daarnaast zullen de beschikbare materialen worden verspreid via SURF.

Het gebruik en de impact van het materiaal dat in de werkgroep Toetsen op Afstand zal worden ontwikkeld, gebundeld en beschikbaar gesteld, zal worden onderzocht. Zowel door te monitoren hoeveel stakeholders gebruik maken van materiaal als door te bevragen waar stakeholders het materiaal voor inzetten en hoe bruikbaar de materialen zijn.

Relevante bestanden

Roadmap Toetsen op afstand

Vragenlijsten Toetsen op afstand: resultaten bekend

30 juni 2021 Werkgroep Toetsen op afstand

In het voorjaar van 2021 zette de werkgroep Toetsen op afstand vragenlijsten uit onder docenten en examencommissies. Daarvan zijn nu de resultaten bekend.

Lees meer over

Uitdagingen en perspectieven van Toetsen op afstand

24 maart 2021 Werkgroep Toetsen op afstand Sharon Klinkenberg

In deze blog lees je hoe de werkgroep Toetsen op afstand landelijke vraagstukken wil aanpakken, en welke uitdagingen en perspectieven daarbij komen kijken.

Lees meer over

Vragenlijst Toetsen op afstand

22 maart 2021 Werkgroep Toetsen op afstand Redactie

Deel je ervaringen omtrent plaats- en tijdsonafhankelijk toetsen in de vragenlijst van de werkgroep Toetsen op afstand.

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Essay Plaats- en tijdonafhankelijk toetsen

Werkgroep Toetsen op afstand Redactie

Voor het NRO Symposium hoger onderwijs: Nieuwe richtingen na de pandemie? deelde Sharon Klinkenberg, projectleider ...

Lees meer over
Webinar

Online Proctoring voor de toekomst

14 december 2020 namen 120 deelnemers deel aan de webinar Online proctoring voor de toekomst. Aanvoerder van de werkgroep Sharon Klinkenberg bespreekt met Silvester Draaijer (VU) en Ludo van Meeuwen (TU/e) de toekomst voor online proctoring.

Webinar online proctoring