Leden van de werkgroep Toetsen op afstand

De werkgroep toetsen op afstand bestaat uit Sharon Klinkenberg, Marjoleine Dobbelaar en Annette Peet. Samen vertegenwoordigen zij het hoger onderwijs en de verbinding met SURF om benodigde ontwikkelingen op het gebied van ICT en onderwijs mogelijk te kunnen maken. De werkgroep bundelt krachten uit bestaande netwerken om zo samen te werken aan het oplossen van dringende vragen op het gebied van toetsen op afstand.

Deelnemende instellingen: Hogeschool Arnhem en Nijmegen, SURF, Universiteit van Amsterdam.