Digitaal toetsen op afstand

De vijf thema's van Digitaal toetsen op afstand

Binnen de werkgroep richten we ons op vijf thema’s voor toetsen op afstand. Van toetsprocecures tot visie op toetsing. De thema’s worden hieronder toegelicht.

De thema's

Toetsdoel & toetsontwerp

In kaart brengen van toetsmogelijkheden

In dit thema staan het toetsontwerp (hoe) en toetsdoel (waartoe) centraal. De afstemming tussen deze twee is door de transitie naar toetsen op afstand op scherp komen te staan. Net zoals de keuze voor alternatieve toetsvormen, waarbij het ontwerp voor open vragen een ander inzicht vereist dan die voor meerkeuze vragen.

Toetsen op afstand is voor docenten, examencommissies en onderwijs- en toetsontwikkelaars grotendeels nieuw terrein. Welke mogelijkheden zijn er voor het ontwerp van toetsen op afstand? En voor welke toetsdoelen is toetsen op afstand geschikt? Een herontwerp stelt ons in staat om na te denken over waarom en op welke manier we bepaalde zaken toetsen.

Procedures

De digitale toetsprocedures inzichtelijk maken

Wat zijn de vereisten voor een goed lopend digitaal toetsproces op afstand? Dit thema richt zich op de procedures, regels en richtlijnen voor toetsen op afstand.  De aanwezigheid van een afstandscomonent roept veel vragen op. Bestaande toetsprocedures zijn namelijk niet altijd gangbaar voor digitale toetsen. Zo worstelen examencommissies met het nemen van beslissingen bij de beoordeling van fraudeverdenkingen. Ook hebben onderwijsbureaus moeite met het organiseren van inzagemomenten.

Toetsorganisatie

Het organiseren van digitale toetsen

Op het gebied van de organisatie van digitale toetsen verandert er veel. Zo is de planning bij toetsen op afstand niet meer gebonden aan de beschikbaarheid van fysieke locaties. Hierdoor is de hoeveelheid (digitale) toetsen tijdens de coronacrisis enorm toegenomen. Daarnaast worden veel toetsen buiten de formele organisatie gepland. Daarom richt dit thema zich op de impact van veranderingen rondom werkprocessen, logistieke planningen en financiële gevolgen van de toetsorganisatie.

Proctoring

Van fysieke tot digitale surveillance

Met het wegvallen van de mogelijkheid tot fysieke surveillance zijn instellingen massaal op zoek gegaan naar alternatieve vormen ervan. Er wordt dan ook in toenemende mate gebruik gemaakt van online proctoring, zowel via live toezicht als opgenomen beelden. Dit leidde tot zowel een publiek als politiek debat.

Het thema proctoring richt zich op het vraagstuk rondom privacy, het vaststellen van de identiteit van examinanten en fraudepreventie. Vanuit verschillende perspectieven hebben stakeholders hier andere belangen bij. Inzicht in de belangen en problemen leveren input voor initiatieven en oplossingen.

Visie op toetsing

Op weg naar een landelijke visie

De coronacrisis maakt het noodzakelijk om op een nieuwe manier aan te kijken tegen het proces van toetsen en beoordelen. Om veranderingen te kunnen doorvoeren is het van belang dat binnen instellingen, maar ook instellings-overstijgend een visie wordt gevormd omtrent digitaal toetsen op afstand. Dit kan resulteren in een eenduidig beleid en investeringen in software en ondersteuning.

Op landelijk niveau spelen vergelijkbare overwegingen; een landelijke visie helpt om afspraken te maken met leveranciers over security en privacy. Ook kan in gesprek gaan met studenten waardevol zijn. Gezamenlijk kunnen we vaststellen op welke punten nieuwe/aanvullende afspraken en dienstverlening noodzakelijk zijn. Dit vormt waardevolle input voor de rol van SURF.