Faciliteren en professionaliseren van docenten

Het continue verbeteren van onderwijs vanzelfsprekend maken

Zone Docentprofessionalisering

De docent is het startpunt van onderwijsinnovatie. Docenten zijn continu bezig met het verbeteren van hun onderzoek en hun onderzoekslijn. Voor hun onderwijs is dat nog lang niet vanzelfsprekend, zeker als het gaat om de inzet van ICT om het onderwijs te verbeteren. Het optimaal benutten van de mogelijkheden van ICT in het onderwijs vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van de belangrijkste groep die de kwaliteit van het onderwijs bepaalt. Daarvoor moet docentprofessionalisering zijn ingebed in alle lagen van de organisatie, van HR tot management.

 

12 Hogescholen
8 Universiteiten
4 Werkgroepen
Acht aanbevelingen voor effectieve docentprofessionalisering

Aanvoerders van de zone Docentprofessionalisering Ronald Spruit en Kim Schildkamp geven in deze video acht aanbevelingen voor effectieve docentprofessionalisering. Download het volledige Position Paper hier.
Video

Tips uit de praktijk van onderwijsinnovatie met ICT

12 november 2020 Faciliteren en professionaliseren van docenten Redactie

In een reeks van 7 interviews hebben leden van de zone Docentprofessionalisering hun praktijkervaring én inspiratie voor de ondersteuning van docenten bij onderwijsinnovatie met ICT ...

Lees meer over

Ontwerpen van professionele ontwikkeling rond onderwijsinnovatie met ICT

9 november 2020 Faciliteren en professionaliseren van docenten Dorien Hopster-den Otter

Kennis en vaardigheden van docenten op het gebied van ICT is voor veel instellingen momenteel een urgente kwestie. Hoe zorg je, juist in deze tijd, ...

Lees meer over

Integrale Bewegingssensor: nu beschikbaar

27 oktober 2020 Faciliteren en professionaliseren van docenten Redactie

De integrale Bewegingssensor is een handreiking voor het in beweging brengen van onderwijsinnovatie met ICT. Deze handreiking is ontwikkeld vanuit de zone Faciliteren en professionaliseren ...

Lees meer over

Altijd kritisch blijven nadenken over de inzet van ICT

21 oktober 2020 Faciliteren en professionaliseren van docenten Redactie

De koudwatervrees voor online onderwijs is sinds de coronacrisis voorgoed voorbij. Inmiddels is het accent verschoven naar hybride onderwijs, nu een deel van de studenten ...

Lees meer over

Tijd om de balans op te maken

14 oktober 2020 Faciliteren en professionaliseren van docenten Redactie

Alle zeilen bijzetten: daar was de Vrije Universiteit volledig van doordrongen toen de coronacrisus uitbrak. Talrijke initiatieven schoten als paddenstoelen uit de grond. Maar tijd ...

Lees meer over

Publicaties

Bekijk meer

Handboek Professionele ontwikkeling rond onderwijsinnovatie met ICT

Faciliteren en professionaliseren van docenten Redactie

De zone Faciliteren en professionaliseren van docenten, presenteert het handboek Professionele ontwikkeling rond onderwijsinnovatie met ...

Lees meer over

De integrale Bewegingssensor

Faciliteren en professionaliseren van docenten Redactie

Het pakket van de integrale Bewegingssensor, een instrument dat helpt om het denken en handelen ...

Lees meer over

Aandacht voor de docent: position paper docentprofessionalisering

Faciliteren en professionaliseren van docenten Redactie

Aanvoerders Kim Schildkamp (Universiteit Twente) en Ronald Spruit (Avans Hogeschool) van de zone Faciliteren en ...

Lees meer over

Bouwstenen voor professionaliseren in een pandemie

Faciliteren en professionaliseren van docenten Redactie

Door de Coronacrisis werd het direct duidelijk: de inzet van ICT is essentieel in het ...

Lees meer over